บทความทั้งหมด

กลับ

เป้าหมายและประโยชน์และกลไกการทำงานของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนคือการช่วยเหลือคนให้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียว มีคนอื่นอีกมากมายที่มีปัญหาเหมือนกัน

เป้าหมายของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

 1. เพื่อให้สมาชิกได้แบ่งปันความรู้สึกสุขทุกข์

 2. เพื่อให้สมาชิกได้มีพวก

 3. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ

 4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิก

 5. เพื่อให้สมาชิกพลิกผันโรคของตนเองได้สำเร็จ

ประโยชน์ของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนต่อตัวสมาชิก

 1. ได้พลังจากความรู้สึกว่าตนเองมีพวก ไม่โดดเดี่ยว ไม่เหงา

 2. เกิดแรงบันดาลใจในการดูแลตนเอง

 3. ได้โอกาสตั้งจิตมั่นว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะหวังอะไร จะเลือกทางไหน และจะทำอะไรให้สำเร็จได้บ้าง

 4. ได้ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง

 5. ได้ตระหนักว่าตนมีอำนาจ (empowered) ในการดูแลตัวเองได้ และช่วยคนอื่น

 6. ได้ระบายความรู้สึกอย่างจริงใจโดยปลอดภัย

 7.  ได้คลายเครียด คลายกังวล ลดภาวะซึมเศร้า

 8. ได้มีโอกาสที่จะให้หรือช่วยเหลือคนอื่น


  กลไกการทำงานของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

  พลังพิเศษของการมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ไม่สามารถส่งมอบความรู้สึกเฉพาะนี้ให้ใครได้ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนจึงเป็น “สนามอารมณ์” ที่ค่อนข้างมีพลังบวกที่หนักแน่นอย่างเป็นธรรมชาติ 

  1. กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการระบายความคับข้องทางใจหรือความเก็บกดในชะตากรรมที่ตนเองประสบ เพราะคนอื่นล้วนมีชะตากรรมเดียวกัน ไม่มีใครเห็นว่าการมีความคับข้องใจเช่นนั้นเป็นสิ่งอันพึงรังเกียจ หรือเป็นปมด้อยที่พึงเก็บงำ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีอิทธิพลของคนนอกกลุ่ม (เช่นแพทย์หรือนักบำบัด) เข้าไปแทรกแซง  

  2. การเป็นสถาบันทางใจให้สมาชิก (Sense of community) เนื่องจากมนุษย์เรานี้เป็นสัตว์สังคม (pack animal) มนุษย์จะรู้สึกมั่นคงไม่โดดเดี่ยวเมื่อในใจรู้อยู่เสมอว่าตัวเองมีพวกอยู่ เป็นสัญชาติญาณลูกฝูง (herd instinct) ความรู้สึกเช่นนี้เป็นพลังอย่างหนึ่ง แต่เมื่อต้องมาป่วยด้วยโรคบางโรค หรือมีชะตากรรมบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่น หรือกลายเป็นคนมีปมด้อยในสายตาคนอื่น ก็เป็นธรรมดาที่จะไม่อยากไปเปิดเผยพูดคุยกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เจอชะตากรรมแบบเดียวกัน เพราะพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจ ทำให้เริ่มเกิดความรู้สึกว่าตนเองถูกโดดเดี่ยว มีความรู้สึกเหงาและไม่อุ่นใจอยู่ลึก ๆ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีกลไกที่สร้างพลังหรือความอุ่นใจนี้ให้เกิดขึ้นใหม่ในตัวสมาชิกได้  

  3. การเป็นที่บ่มเพาะแรงบันดาลใจ (Motivation) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีกลไกเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกเกิดพลังที่จะทำอะไรให้ตนเองได้สองกลไกคือ  

  กลไกที่ 1. สมาชิกเป็นแม่แบบ (role model) ให้สมาชิกด้วยกัน ในเชิงสังคมวิทยาการเชียร์ให้คนทำอะไรใหม่ ๆ ที่ดี ๆ หรือยาก ๆ ที่มีผลสูงสุดคือการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง หรือการเป็นแม่แบบ เมื่อสมาชิกคนหนึ่งสามารถทำอะไรสำเร็จให้เห็น ก็จะเป็นแม่แบบหรือเป็นตัวอย่างให้สมาชิกคนอื่นเกิดแรงฮึดหรือเกิดแรงที่จะทำตาม 

  กลไกที่ 2. พลังเมตตาต่อกัน เมื่อสมาชิกมารู้จักและปฏิสัมพันธ์กัน โดยธรรมชาติของการเป็นสัตว์สังคมก็จะเกิดเมตตาธรรม (kindness) ต่อกัน เมตตาธรรมนี้จะผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจสองแบบคือ

  แบบที่ 1. ความอยากสอน ซึ่งนำไปสู่การได้เรียน (teach to learn) คือเพราะอยากช่วยเพื่อนจึงพยายามสอนเพื่อน ในความพยายามสอนทำให้ได้ขวนขวายจนเกิดความรู้หรือทักษะระดับที่ลึกซึ้งขึ้น ทำให้ตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ดีขึ้น 

  แบบที่ 2. ความอยากเรียน ซึ่งนำไปสู่การได้สอน (learn to teach) คือเพราะเกรงใจหรืออยากจะตอบแทนเมตตาจากเพื่อนผู้หวังดีที่พยายามสอน จึงตั้งใจเรียน ในความพยายามนั้นนอกจากจะทำให้ได้ความรู้และทักษะให้ตัวเองใช้แก้ปัญหาของตัวเองได้ดีขึ้นแล้ว ยังเกิดความรู้และทักษะใหม่ที่จะเอาไปสอนคนอื่นที่เราอยากช่วยเขาต่อไปได้อีก

  การเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะ (Knowledge & skill development) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีบรรยากาศของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะเรื่องซึ่งสมาชิกล้วนมีความสนใจเพราะเป็นปัญหาร่วมของสมาชิกทุกคน ทั้งในรูปแบบของใครรู้อะไรใหม่ ๆ ก็เอามาแชร์กัน และในรูปแบบของการเชิญผู้รู้จากนอกกลุ่มมาสาธิตสอนแสดงให้กลุ่มดู  การปลูกสำนึกว่าได้รับมอบอำนาจ (Empowerment) การได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีความสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเอง ทำให้สมาชิกกลุ่มที่ไม่เคยคิดว่าตนเองจะมีศักยภาพที่จะดูแลตนเองได้ เกิดความมั่นใจและตระหนักว่าตนเองนี่แหละที่จะเป็นผู้ดูแลตนเองได้ดีที่สุด ซึ่งความตระหนักอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่สมาชิกกลุ่มจะใช้เป็นพลังในการดูแลตนเองต่อไปในภายหน้า

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์