บทความทั้งหมด

กลับ

การสร้างแรงบันดาลใจแบบกลุ่ม

การสร้างแรงบันดาลใจแบบกลุ่ม

การสร้างแรงบันดาลแบบกลุ่มนอกจากที่เราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้ว เรายังสามารถรับแรงบันดาลใจดีๆจากสมาชิกในกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งเท่ากับว่าเราได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยทั่วไปแล้วการสร้างแรงบันดาลใจแบบกลุ่มสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

·       ก่อนที่จะเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เราควรจะมีแรงบันดาลใจของตัวเราเองก่อน พยายามสร้างแรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้น และแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้รับรู้ รวมถึงต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาสมาชิกของกลุ่ม เพราะเมื่อใดก็ตามที่ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาซึ่งกันและกันแล้วการสร้างแรงบันดาลใจของกลุ่มจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

การสร้างแรงบันดาลใจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งก็เหมือนกับการสร้างทีมในเกมกีฬาไม่ใช่แค่ว่าผู้เล่นซึ่งป็นเป็นสมาชิกของทีมจะมีบทบาทแค่การเล่นในสนามแข่งขันเท่านั้น แต่ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการฝึกซ้อมเพิ่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายสุดท้ายคือชัยชนะ

การสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ต้องการความต่อเนื่อง สมาชิกของกลุ่มควรมีแผนที่ชัดเจนในการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อการให้และรับแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพราะแรงบันดาลใจเป็นเรื่องของปัจจุบันซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตได้

· การสร้างแรงบันดาลใจจะเพิ่มขึ้นหากสมาชิกในกลุ่มเล็งเห็นคุณค่าของกันและกัน สมาชิกจะพยายามทุ่มเทเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน · สมาชิกในกลุ่มสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันได้ด้วยการตอบคำถาม แลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อสร้างไอเดียหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับกลุ่ม · ในการติดตามพัฒนาการในการสร้างแรงบันดาลใจของกลุ่มนั้น ควรจะมีการกำหนด ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ความผิดพลาดและแชร์ความสำเร็จร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ · ควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่เราสามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงก่อน เพราะเมื่อเราสามารถที่จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญเพื่อการบรรลุผลสำเร็จในระดับต่อไป ในทางกลับกันหากเราตั้งเป้าหมายไว้สูงจนเกินไปเมื่อไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้ก็จะเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

โดยปกติแล้วเราทุกคนมีแรงบันดาลใจ ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเอง พยายามหามันให้เจอ แล้วใช้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง และยิ่งเป็นกลุ่มเล็กด้วยแล้วดวามรู้สึกในการการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก็จะมากขึ้น กิจกรรมทั่วๆไปก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มได้ ส่วนกิจกรรมพิเศษอื่นๆควรจัดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มมารวมตัวกันเท่านั้น ผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ ก็จะสามารถนำพาสมาชิกในกลุ่มไปสู่ความสำเร็จได้อาจประยุกต์ใช้แรงจูงใจจากภายนอก เช่น เงิน,การเป็นที่ยอมรับ, รางวัล หรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น ส่วนแรงจูงใจจากภายในเช่น ความสุข, ความภาคภูมิใจ, คุณงาม ความดี, เป้าหมายส่วนตัว หรือการมีสุขภาพดี เป็นต้น


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์