บทความทั้งหมด

กลับ

ข้อควรรู้ 4. การปรับขนาดยาลดไขมัน

การปรับขนาดยาลดไขมัน


 

เหตุที่ต้องปรับยา

 

ยาลดไขมันที่ใช้แพร่หลายคือยาในกลุ่มสแตติน (statin) ยานี้ไม่ใช่ยารักษาโรคหลอดเลือด แต่เป็นยาช่วยจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด หลักการใช้ยานี้คือให้ใช้ในขนาดต่ำที่สุดเท่าที่จะทำให้ระดับความเสี่ยงของตน ดังนั้นผู้ใช้ยาลดไขมันต้องทราบระดับชั้นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดของตน ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนในสามกลุ่ม (1) เป็นโรคแล้วหรือเสี่ยงมาก (2) เสี่ยงปานกลาง (3) เสี่ยงน้อย เพราะ LDL เป้าหมายสำหรับแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

 

ในกรณีที่ยังไม่ถึงกำหนดนัดพบแพทย์ หากมีเหตุให้ต้องปรับยาผู้ป่วยสามารถปรับยาเองได้ เหตุที่จำเป็นต้องปรับยาก็ เช่น

 

1. เมื่อเกิดผลข้างเคียงของยาชัดเจน เช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อสลายตัวเฉียบพลัน เป็นเบาหวาน 

 

2. เมื่อผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนอาหารแล้วผลการตรวจเลือดครั้งสุดท้ายพบว่าระดับไขมันเลวลดลงต่ำไม่เกินเกณฑ์ที่แนะนำสำหรับระดับความเสี่ยงของตน 


 

วิธีการปรับยา

 

1. ก่อนปรับลดยา ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารที่กินประจำวันก่อน คือเปลี่ยนจากอาหารที่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมาก ไปกินอาหารพืชเป็นหลักแบบมีไขมันต่ำ  หากไม่ยอมเปลี่ยนอาหารไปจากอาหารเดิมที่เคยกินจนทำให้ไขมันในเลือดสูง การลดขนาดยาลดไขมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ไขมันในเลือดเด้งสูงขึ้น และความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดเพิ่มขึ้น

 

2. จะต้องใช้ระดับไขมันเลว (LDL) ในผลการตรวจเลือดเป็นดัชนีประกอบการปรับขนาดยา คือจะปรับขนาดยาก็ต่อเมื่อได้เปลี่ยนอาหารแล้วและ ระดับ LDL ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำสำหรับระดับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดของตน กล่าวคือ LDL ต่ำกว่า 70 มก./ดล.หากเป็นโรคแล้วหรือเสี่ยงมาก หรือต่ำกว่า 130 หากเสี่ยงปานกลาง หรือต่ำกว่า 190 หากเสี่ยงน้อย

 

3. ในการปรับยาให้ลดขนาดยาลงคราวละครึ่ง เช่น 40 มก. ลดเหลือ 20 มก.ก่อน หรือลดลงแบบหั่นครึ่ง เช่นจากเต็มเม็ดเหลือครึ่งเม็ด จากครึ่งเม็ดเหลือเสี้ยวหนึ่ง จากเสี้ยวหนึ่งเหลือหนึ่งเสี้ยววันเว้นวัน เป็นต้น เมื่อปรับลดยาแล้วให้คงระดับยาใหม่และพฤติกรรมการกินแบบใหม่ไปนาน 6 สัปดาห์แล้วเจาะเลือดดูไขมันเลว (LDL) ซ้ำ แล้วปรับยาอีกตามผลเลือดที่ได้ สามารถปรับยาลงไปถึงขนาดที่ต่ำมากเช่น symvastatin 5 มก. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นต้น และหากอยู่ในขนาดที่ต่ำมากแล้ว LDL ยังปกติ ก็ให้เลิกยาได้ โดยวิธีเลิกทันที

 

4. ไม่ควรปรับยาภายในเวลา 2 สัปดาห์ก่อนจะถึงเวลานัดพบแพทย์ เพราะจะทำให้แพทย์ประเมินผลของขนาดยาไม่ได้

 

5. เมื่อไปพบแพทย์ต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งว่า 2 สัปดาห์ก่อนมาได้กินยาขนาดเท่าใด เพื่อให้แพทย์ประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของยากับไขมัน LDL ในเลือดได้อย่างถูกต้อง

 


นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์