โปรแกรมสุขภาพ

รีทรีตฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

ภาพรวม

สิ่งที่วงการแพทย์รู้ในปัจจุบัน ยังห่างไกลที่จะรักษามะเร็งส่วนใหญ่ให้หายขาด รู้เพียงแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันและระบบฟื้นฟูตัวเองของร่างกายมนุษย์เป็นปราการที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการรับมือกับโรคมะเร็งนี้ แต่กระบวนการรักษามะเร็งปัจจุบันพากันมุ่งไปที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกาย แต่ไม่ได้ทำอะไรกับปัจจัยแวดล้อมภายในร่างกายที่เอื้อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาจากเซลล์ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเครียดกังวล ความกลัว สัมพันธ์ภาพที่ลุ่มๆดอนๆกับคนรอบข้าง สไสตล์ชีวิตที่เร่งรีบกดดัน โภชนาการที่เต็มไปด้วยอาหารขยะ และการขาดเป้าหมายหรือขาดความหมายในชีวิต รีทรีตฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งนี้จึงเปิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้เลิกวิถีชีวิตเดิมๆที่เอื้อให้เกิดมะเร็งขึ้นมานั้นเสีย หันมาทดลองใช้ไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่จะเพิ่มพูนพลังกายพลังใจให้เดินหน้าไปกับชีวิตใหม่ได้เต็มศักยภาพที่ธรรมชาติให้มา

คอนเซ็พท์ของรีทรีตฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง ใช้ยุทธศาสตร์เจ็ดประการ คือ

1. เปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ เลิกกลัวมะเร็ง เลิกมองมะเร็งว่าเป็นศัตรูของชีวิต มันเป็นเซลล์ของเราเองที่กลายพันธุ์ไปอย่างกะทันหันซึ่งปกติก็เกิดอยู่บ่อยๆแต่ถูกทำลายทิ้งโดยระบบภูมิคุ้มกัน การที่มันแพร่พันธ์ุต่อได้เป็นการบ่งชี้ว่าปัจจัยภายในร่างกายและสไตล์การใช้ชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่เอื้อต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแต่กลับไปเอื้อให้มะเร็งเติบโตจนเซลล์ดีๆถูกเบียดเบียน ดังนั้น เมื่อรักษาตามกระบวนการแพทย์แผนปัจจุบันเช่นผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด จบแล้วก็ควรเลิกแสวงหาความช่วยเหลือภายนอกใดๆที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าได้ผลเสีย แล้วหันกลับเข้ามาค้นหาตัวช่วยที่ภายในตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพลังในการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่ ความกลัวมะเร็งเป็นความเครียดที่ทำร้ายระบบภูมิคุ้มกัน ความกลัวทำให้ไขว่คว้าคาดหวังลมๆแล้งกับปัจจัยภายนอก ทั้งๆที่ศักยภาพหรือพลังมหาศาลที่จะเยียวยาตัวเองนั้นอยู่ที่ภายในและเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้ว เราต้องเปิดพลังนี้ออกมาใช้ การฟื้นฟูตัวเองอย่างแท้จริงจึงจะเกิดขึ้น

2. โฟกัสที่การจัดการความเครียดกังวล ความเครียดไม่ใช่เป็นอะไรที่ "เกิดขึ้น" กับเรา แต่เป็นผลจากการที่เรา "สนองตอบ" ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร แม้ในสถานะการณ์คับขัน เราก็ยังเลือกวิธีสนองตอบได้อย่างไม่เครียดหากเราได้เรียนรู้เทคนิคการฝึกสติวางความคิดกลับไปสู่ความตื่นซึ่งจะทำให้เราพร้อมที่จะเลือกสนองตอบอย่างมีเหตุผล การฝึกสติสมาธิเพื่อการอยู่ในปัจจุบันก็ดี โยคะก็ดี ไทชิก็ดี หากรู้จักใช้ ล้วนเป็นเทคนิคที่จะเอื้อต่อการวางความคิดมาอยู่กับการรับรู้พลังงานของร่างกาย ซึ่งจะเป็นสะพานทอดไปหาความตื่นหรือความรู้ตัว อันเป็นที่สงบเย็นและมีศักยภาพและพลังฟื้นฟูตนเองมากที่สุด

3. รู้ตัวทั่วพร้อม ผ่อนคลาย และตื่น การรับรู้พลังงานของร่างกายผ่านความรู้สึกบนผิวกายด้วยไทชิ เป็นการทิ้งความคิดมาอยู่กับพลังของร่างกาย การผ่อนคลายร่างกายด้วยโยคะ เป็นการปล่อยให้กายและใจถอยกลับมาสู่ความสุขอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมัน จากจุดนี้จะนำไปสู่สมาธิซึ่งจะก่อให้เกิดพลังบวกต่อร่างกาย ในภาวะใจเป็นสมาธิ เมื่อปล่อยใจไปไม่ต้องควบคุม ในภาวะที่ปลอดความคิด ก็จะเข้าสู่ความตื่นหรือความรู้ตัวซึ่งเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่สงบสุข ที่ตรงนี้ปัจจัยภายนอกที่เร่งรัดกดดันร่างกายผ่านความคิดจะสลายไป ร่างกายจะเป็นตัวของตัวเองตามธรรมชาติระบบภูมิคุ้มกันที่เคยถูกกดไว้ไม่ให้ทำงานก็จะได้รับการปลดปล่อย ระบบฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายก็จะทำงานได้เต็มที่

4. เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเสียใหม่ รีทรีตฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้มุ่งกำจัดเซลล์มะเร็ง แต่มุ่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในที่ถูกกดดันเสียศูนย์จนมะเร็งขยายตัวได้ให้กลับมาทำงานได้ดีเต็มศักยภาพที่มีตามธรรมชาติของมัน นั่นหมายถึง วิธีคิด แบบแผนพฤติกรรมเดิมๆที่มีผลเสียต่อสุขภาพต้องถูกปรับเปลี่ยน มะเร็งคือสัญญาณเตือนให้ลงมือเปลี่ยนแปลง จากการเป็นผู้บ่มเพาะสิ่งเสียๆถมทับบนร่างกายมาเป็นผู้เสริมสร้างสิ่งดีๆให้ร่างกาย เปลี่ยนหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดลบ อารมณ์ลบ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี หันมาเริ่มต้นกิจวัตรที่ทำสิ่งดีๆให้ตัวเอง ให้เวลาตัวเองอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งในรีทรีตนี้จะเรียกว่า morning ritual ใช้เวลานี้อยูกับตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน ออกกำลังกายให้ถึงมาตรฐานที่การแพทย์แผนปัจจุบันแนะนำ นอกจากนี้ยังทำ ไทชิ โยคะ ฝึกสติสมาธิ และต่อจากนั้นทั้งวันก็ใช้ชีวิตในลักษณะยอมรับสิ่งที่มีที่เป็นในปัจจุบันอย่างไม่มีเงื่อนไข ใช้สี่คำหลักคือ ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย และเมตตา อย่างเป็นอาจิณ

5. โภชนาการพืชเป็นหลักที่หลากหลายและไขมันต่ำ โภชนาการในรีทรีตเน้นอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ ไม่มีเนื้อสัตว์เลย เสริมวิตามินเท่าที่จำเป็น โดยไฮไลท์ให้ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลาย ทุกวันที่อยู่ในรีทรีตผู้ป่วยจะได้ดื่ม Trace Elements ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่คัดเอายอดพืชผักสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนับร้อยชนิดตามตำหรับรักษามะเร็งของแพทย์แผนไทย แผนอินเดีย แผนจีน แผนยุโรป ที่ปลูกอยู่ในสวนสมุนไพรในฟาร์มของเรามาในรูปแบบของผักสดมาปั่นแบบไม่ทิ้งกากเดี๋ยวนั้นเพื่อให้เป็นเครื่องดื่มประจำวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับธาตุอาหารที่ต้องการน้อยแต่หายากครบถ้วน อันจะเป็นการเอื้อต่อการฟื้นตัวของระบบภูมิคุ้มได้เต็มที่

6. ใช้ประโยชน์จากทุกเทคนิคโดดเด่นที่มนุษย์มี โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันเป็นแก่นกลาง โดยมีแพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้กำกับควบคุม รีทรีตฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งใช้ศาสตร์ทุกอย่างที่มนุษย์มีและที่มีหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าไม่มีผลเสียมาร่วมฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วย ทั้งพืชผักสมุนไพร ของไทย อินเดีย จีน ยุโรป ที่ปลูกไว้ในฟาร์มของเราเอง ทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แบบอายุรเวดะของอินเดีย ซึ่งรวมถึงระบบโภชนาการที่ดี วิตามินและอาหารเสริมตามความจำเป็น การบรรเทาปวด ด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น

7. สร้างความบันดาลใจจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากจะสร้างบรรยากาศให้แต่ละคนมีความมุ่งมั่นความบันดาลใจด้วยตัวเองแล้ว รีทรีตยังอาศัยกลุ่มหรือทีมของคนมีหัวอกเดียวกันซึ่งมีพลวัตที่มีลักษณะเฉพาะฟอร์มกันขึ้นมาเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน การเข้าร่วมกลุ่มแม้จะโดยตั้งใจจะไปช่วยสร้างความบันดาลใจให้คนอื่นแต่ผลสุดท้ายจะได้ความบันดาลใจนั้นเสียเองเป็นทวีคูณ นี่เป็นพลังที่เกิดขึ้นโดยที่เราทำเองไม่ได้ อนึ่ง ความบันดาลใจแม้จะสร้างขึ้นได้แล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะอยู่ยั้งยืนยง ยังต้องการกระบวนการกระตุ้นที่ต่อเนื่อง กลุ่มหรือทีมจะต้องพบกันบ่อย ให้โอกาสกันและกัน สนับสนุนกันและกัน โดยกลุ่มหรือทีมเมื่อตั้งขึ้นในรีทรีตแล้ว ก็จะสื่อสารช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไป วันแรก

สิ่งที่ได้ผลดีที่สุดในการรักษามะเร็งของคุณคือ..ตัวคุณเอง

รายละเอียด

ตารางกิจกรรม

สถานที:  เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Day 1 (08:00 AM - 20:00 PM)

08.00 - 14.00: Registration- Meet with doctor (ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ เช็คอินเข้าห้องพัก/ชั่งน้ำหนัก,วัด ความดัน,ซัก ประวัติ/ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)บางรายที่ จำเป็น,เจาะเลือดตรวจไขมันในเลือด บางรายที่จำเป็น  และผลัดกันเข้าพบแพทย์/พักรับประทาน อาหารว่างและอาหารกลางวันในขณะ ผลัดกันเข้าพบแพทย์)

16.00 - 17.00: Workshop. Herb garden tour ทัวร์สวนสมุนไพร (ฟาร์ม)

18.00 - 20.00: Dinner and peer support group activity อาหารเย็นและกิจกรรมผ่อนคลายกับกลุ่มเพื่อน ช่วยเพื่อน


Day 2 (06:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Trace Element drink เครื่องดื่มเทรซอีลีเมนท์ และMorning Ritual กิจวัตรยามเช้า โยคะ

08.00 - 09.30: รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ พักผ่อนส่วนตัว

09.30 - 10.30: Getting to know each other ทำความรู้จักกันและเรียนรู้เรื่องโรคของกันและกัน

10.30 - 10.45: Tea break พักรับประทานน้ำชา

10.45 - 12.00: Briefing. Concept of cancer retreatยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูตนเองจากโรคมะเร็ง

12.00 - 14.00: Lunch Break พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนส่วนตัว

14.00 - 15.00: Immunity system ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับมะเร็ง

15.00 - 16.00: Cancer Nutrition โภชนาการผู้ป่วยมะเร็ง

16.00 - 16.15: Coffee Break พักรับประทานน้ำชา

16.15 - 17.30: Workshop. Awareness, Body scan and Tai Chi การวางความคิดกลับไปอยู่กับความตื่นฝึก ตามดูเวทนา และฝึกไทชิขั้นละเอียด

18.00 - 20.00: Dinner & Group activities รับประทานอาหารเย็นและผ่อนคลายกับกลุ่มเพื่อน


Day 3 (06:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Trace Element drink เครื่องดื่มเทรซอีลีเมนท์ และMorning Ritual กิจวัตรยามเช้า สมาธิ ไทชิ

08.00 - 09.30: รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ พักผ่อนส่วนตัว

09.30 - 10.30: Nervous system and stress ระบบประสาทและความเครียดและTotal Life Change เปลี่ยน ชีวิตอย่างสิ้นเชิง

10.30 - 11.00: Coffee Break พักดื่มกาแฟ

11.00 - 12.00: Living with cancer เรียนรู้เทคนิคดีๆจากประสบการณ์ของผู้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เมื่อรู้ว่าเป็น มะเร็งแชร์ประสบการณ์เทคนิคการวางคิด (ความคาดหวังและ ความกลัว)ในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

12.00 - 14.00: Workshop. PBWF cooking การทำอาหารพืชเป็นหลักไขมันต่ำและอาหารกลืนง่ายและรับประทาน อาหารกลางวัน

14.00 - 15.00: Coping with pain การรับมือกับอาการปวด

15.00 - 16.00: Balance exercise ฝึกซ้อมการทรงตัว เตรียมความพร้อมก่อนไปเดินป่า

16.00 - 16.15: Coffee Break พักรับประทานน้ำชา

16.15 - 17.00: Workshop. Microgreen and sprout การปลูกและใช้ต้นอ่อนและเมล็ดงอก

18.00 - 20.00: Dinner & Group activitiesรับประทานอาหารเย็นและร้องเพลงผ่อนคลายกับกลุ่มเพื่อน


Day 4 (07:00 AM - 12:00 PM)

07.00 - 08.00: Bush walk กิจกรรมเดินป่าและดื่มTrace Element drink ดื่มเครื่องดื่มเทรซอีลีเมนท์

08.00 - 09.30: รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ พักผ่อนส่วนตัว

09.30 - 10.30: Living with cancer เรียนรู้เทคนิคดีๆจากประสบการณ์ของผู้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เมื่อรู้ว่าเป็น มะเร็งแชร์ประสบการณ์ เทคนิคการวางคิด (ความคาดหวังและความกลัว)ในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

10.30 - 11.00: Coffee Break พักดื่มกาแฟ

11.00 - 12.00: เรียนรู้วิธีการใช้ระบบการดูข้อมูลจากHealth Dashboard ใช้ในการติดต่อกับทีมงาน WWCพร้อมตอบปัญหาด้านสุขภาพ รายบุคคล

12.00        : Lunch Break พักรับประทานอาหารกลางวัน และปิดแค้มป์

หมายเหตุ: ตารางเวลาและกิจกรรมอาจมีการปรับปลี่ยนตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้

          การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาเข้าแคมป์ได้ รบกวนแจ้งล่วงหน้า ทางเราให้สิทธิ์ลูกค้า ดังนี้

1.หาคนมาเข้าร่วมแคมป์ทดแทนได้ (ยกเว้น แคมป์ RDBY และ CR ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)

2.สามารถย้าย/เลื่อนแคมป์ ได้ 1 ครั้ง นับจากวันที่สมัคร

3.หากต้องการยกเลิกแคมป์ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน ขั้นต่ำ 15% จากราคาเต็มที่สมัคร -กรณีแจ้งน้อยกว่า 3 เดือน หัก 15% -กรณีแจ้งน้อยกว่า 1 เดือน หัก 50% -กรณีแจ้งน้อยกว่า 2 สัปดาห์ หัก 100%

การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 

ลงทะเบียนและแจ้งยืนยันการชำระเงิน ทาง Line official : @wellnesswecare    หรือโทร 02 038 5115 กด 2

กำหนดการ ( รีทรีตฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง )

วันที่เริ่มโปรแกรม
20 พฤศจิกายน 2020

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์