โปรแกรมสุขภาพ

แคมป์ลดน้ำหนัก

ภาพรวม

นับตั้งแต่ตัวหมอสันต์เปลี่ยนอาชีพจากหมอผ่าตัดหัวใจมาเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวได้หลายปีแล้ว มีคนถามเสมอว่าเมื่อไหร่จะทำแค้มป์ลดน้ำหนัก คำตอบทุกครั้งก็คือ "ยังไม่มั่นใจ" หมายความว่าหมอสันต์ยังไม่มั่นใจว่าทำแล้วจะช่วยให้คนอ้วนลดน้ำหนักได้สำเร็จ แม้จะไปทำรายการ "เต้นเปลี่ยนชีวิต" ช่วยให้คนลดน้ำหนักได้ทีละหลายสิบกิโลมาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจ วิชาความรู้และหลักฐานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นั้นมีมากพออยู่ จากเดิมที่รู้สึกว่าโรคอ้วนเป็นโรคที่สิ้นหวังแม้แต่การเย็บปากหรือมัดกระเพาะก็ยังเอาไม่อยู่ มาเป็นความมั่นใจว่าผมจะสามารถทำแค้มป์ที่ช่วยคนอ้วนจำนวนหนึ่งให้ลดน้ำหนักตัวเองอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดีได้

ยุทธศาสตร์

     (1) สร้างแรงบันดาลใจ

     (2) เปลี่ยนอาหารที่กินทุกวันไปเป็นอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (PBWF)

     (3) ต้องทำอาหารกินเองเป็น อาหารทุกมื้อในแค้มป์คือชั้นเรียนทำอาหาร

     (4) รู้จักหาซื้ออาหารดีกินเองได้

     (5) ออกกำลังกายแบบเล่นกล้ามผสมแอโรบิกและการทรงตัว

     (6) จัดการความเครียดแบบวางความคิดมาอยู่กับความรู้ตัว

     (7) ใช้พลังกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


รายละเอียด

ตารางกิจกรรม

สถานที:  เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


Day 1 (9:00 AM-20:00 PM)

09.00 - 14.00: Personal health risk evaluation เช็คอิน ประเมินตัวชี้วัดสุขภาพสำคัญ 7 ตัว ตรวจร่างกายที ละคนโดยแพทย์ ทำข้อมูล เวชระเบียนประจำตัว

14.00 - 15.30: Getting to know each other, learn from each otherทำความรู้จักกันเรียนรู้จากกันและกัน

15.30 - 16.30: Briefing: Total Lifestyle Modification, how to do it. ฟังทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนวิถีชีวิต อย่างสิ้นเชิงได้

16.30 - 17.00: Grow your own sprout เพราะเมล็ดงอกไว้ทำสลัดกินเอง

17.00 - 18.00: One mile walk test-1 ทดสอบสมรรถนะร่างกายครั้งที่ 1 ด้วยวันไมล์วอลค์เทสต์(ในฟาร์ม)

18.00 - 19.00: Kitchen tour and dinner ทำความคุ้นเคยกับครัวที่ตนเองจะต้องใช้ระหว่างอยู่ในแค้มป์ ชมการ สาธิตวิธีทำอาหารแบบ plant-based และรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.00: Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและสันทนาการภายในกลุ่ม


Day 2 (6:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Cook your own breakfast ทำอาหารเช้ากินเอง

08.00 - 11.30: Daily movement เคลื่อนไหวประจำวันโดยการเดินสำรวจ (เมืองคาวบอยมวกเหล็ก, สวนวัวนม, สวนรุขชาติมวกเหล็ก,น้ำตกมวกเหล็ก

11.30 - 12.30: Picknic lunch อาหารกลางวันแบบปิคนิคที่อุทยานน้ำตกมวกเหล็ก

12.30 - 14.00: Personal time เวลาส่วนตัว

14.00 - 15.00: Briefing: Nutrition for weight loss เรียนรู้โภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก(เลือกหัวหน้ากลุ่ม)

15.00 - 16.00: Workshop: Food shopping กิจกรรมจ่ายตลาดฉลาดซื้อ

16.00 - 17.00: Workshop: Principle of strength training ปฏิบัติเรื่องการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

17.00 - 18.00: Workshop: Principle of balance exercise ปฏิบัติเรื่องการออกกำลังกายแบบเสริมการ ทรงตัว

18.00 - 19.00: Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 - 20.00: Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


Day 3 (6:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Cook your own breakfast ทำอาหารเช้ากินเอง

08.00 - 11.30: Daily movement เคลื่อนไหวประจำวันโดยการเดินสำรวจ (มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซียปาซิฟิค แวะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างโดยการเดินลงบันไดโบสถ์บนเขา)

11.30 - 12.30: Cook your own meal ทำอาหารกลางวันกินเอง

12.30 - 14.00: Personal time เวลาส่วนตัว

14.00 - 15.00: Workshop: Meditation ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิแบบ body scan เพื่อเพิ่มพลังงานของชีวิต

15.00 - 16.00: Workshop: Yoga for weight loss ฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อการลดน้ำหนัก

16.00 - 18.00: Workshop: Ballroom dancing ฝึกปฏิบัติการเต้นรำแบบบอลรูม

18.00 - 19.00: Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 - 20.00: Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


Day 4 (6:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Cook your own breakfast ทำอาหารเช้ากินเอง

08.00 - 11.30: Daily movement เคลื่อนไหวประจำวันโดยการเดินสำรวจ (วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเดิน ป่าดิบชื้นสามรอบเล่นน้ำ)

11.30 - 12.30: Picnic lunch อาหารกลางวันแบบปิคนิคที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

12.30 - 14.00: Personal time เวลาส่วนตัว

14.00 - 15.00: Workshop: Pilatis ฝึกปฏิบัติการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยวิธีพิลาทิส

15.00 - 16.00: Workshop: Meditation ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิแบบ body scan เพื่อเพิ่มพลังงานของชีวิต

16.00 - 17.00: Workshop: High intensity exercise ฝึกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับหนักมาก

17.00 - 18.00: Personal time เวลาส่วนตัว

18.00 - 19.00: Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 - 20.00: Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


Day 5 (6:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Cook your own breakfast ทำอาหารเช้ากินเอง

08.00 - 12.00: Daily movement เคลื่อนไหวประจำวันโดยการเดินสำรวจไปยังสถานีหินลับ 

12.00 - 14.00: Lunch and Personal time รับประทานอาหารกลางวัน และเวลาส่วนตัว

14.00 - 16.00: Health risk re-assessment and Dashboard ประเมินดัชนีวัดสุขภาพส่วนบุคคลซ้ำ

16.30 - 17.30: Line dance

18.00 - 19.00: Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 - 20.00: Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


Day 6 (6:30 AM - 20:00 PM)

06.30 - 08.00: Cook your own breakfast ทำอาหารเช้ากินเอง

08.00 - 09.00: workshop : Meditation

09.30 - 11.00: Daily movement เคลื่อนไหวประจำวันโดยการเดินลุยคลองมวกเหล็กและน้ำตกนิรนามเพื่อเก็บ ขยะ แล้วเดินเยี่ยมชมสวน ออร์แกนิกริมน้ำของเชฟไวพจน์

11.30 - 14.00: Lunch and Personal time รับประทานอาหารกลางวัน และเวลาส่วนตัว

14.00 - 15.00: Workshop: Learning from games เรียนรู้ประเด็นสำคัญในการลดน้ำหนักผ่านเกมการแข่งขัน

15.00 - 16.00: Workshop: Ballroom dancing ฝึกปฏิบัติการเต้นรำแบบบอลรูม

16.00 - 17.00: One mile walk test-2 ทดสอบสมรรถนะร่างกายครั้งที่ 2 ด้วยวันไมล์วอลค์เทสต์ (ในฟาร์ม)

17.00 - 18.00: Personal time เวลาส่วนตัว

18.00 - 19.00: Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 - 20.00: Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


Day 7 (6:30 AM - 14:00 PM)

06.30 - 08.00: Cook your own breakfast ทำอาหารเช้ากินเอง

08.00 - 11.30: Daily movement เคลื่อนไหวประจำวันโดยการเดินสำรวจ (เดินป่าเขามะกอกและสำรวจหมู่บ้าน มวกเหล็กวาลเลย์)

11.30 - 13.00: Lunch รับประทานอาหารกลางวันที่เวลเนสวีแคร์

13.00 - 14.00: Wrap up: สรุปหลักปฏิบัติและการติดตามหลังจบแค้มป์

14.00  Camp Finale: ถ่ายรูปหมู่, ปิดแค้มป์, เช็คเอ้าท์

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมและกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

ความปลอดภัยขณะเข้าแค้มป์ : เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์เตรียมการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าแค้มป์ทุกครั้ง รวมไปถึงการมีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินได้เทียบเท่ากับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งขีดความสามารถที่จะเปิดหลอดเลือดให้น้ำเกลือหรือยาทางหลอดเลือดดำได้ทันที ขีดความสามารถที่จะใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยการหายใจในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถที่จะช็อกไฟฟ้าหัวใจในกรณีฉุกเฉิน โดยมีแพทย์หรือพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติอยู่ประจำในแค้มป์ 24 ชั่วโมง ตลอดการฝึกอบรม

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

     คนละ 18,000 บาท ค่าลงทะเบียนนี้ครอบคลุมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึกทักษะ ค่าตรวจร่างกาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามโดยแพทย์และพยาบาลเมื่อออกจากแค้มป์กลับไปอยู่บ้าน ค่าบริการฐานข้อมูลติดตามตัวชี้วัดทางอินเตอร์เน็ท (Personal Health Dashboard) เป็นต้น แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านกับแค้มป์ (ผู้ป่วยไปเองกลับเอง) ไม่ครอบคลุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

             การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่

หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาเข้าแคมป์ได้ รบกวนแจ้งล่วงหน้า ทางเราให้สิทธิ์ลูกค้า ดังนี้

1.หาคนมาเข้าร่วมแคมป์ทดแทนได้ (ยกเว้น แคมป์ RDBY และ CR ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)

2.สามารถย้าย/เลื่อนแคมป์ ได้ 1 ครั้ง นับจากวันที่สมัคร

3.หากต้องการยกเลิกแคมป์ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน ขั้นต่ำ 15% จากราคาเต็มที่สมัคร

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 3 เดือน หัก 15%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 1 เดือน หัก 50%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 2 สัปดาห์ หัก 100%

               การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

 

ลงทะเบียนและแจ้งยืนยันการชำระเงิน ทาง Line official : @wellnesswecare    หรือโทร 02 038 5115 กด 2

กำหนดการ ( แคมป์ลดน้ำหนัก )

วันที่เริ่มโปรแกรม

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์