โปรแกรมสุขภาพ

สุขภาพดีด้วยตนเอง

ภาพรวม

“เรียน” สิ่งที่ยังไม่เคยรู้(Knowledge) 

“ทำ” สิ่งที่ยังไม่เคยทำ(Skill)    

“ชอบ” สิ่งที่ไม่เคยชอบ(Attitude)

วัตถุประสงค์  (Objectives)

1. วัตถุประสงค์ด้านความรู้ (knowledge)มุ่งให้ผู้เข้าคอร์สมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

2. วัตถุประสงค์ด้านทักษะ มุ่งให้ผู้เข้าแค้มป์ มีทักษะ สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วยตนเองที่บ้านได้

3. วัตถุประสงค์ด้านเจตคติ มีเป้าหมายให้ผู้เข้าแค้มป์มีเจตคติที่

รายละเอียด

ตารางกิจกรรม

สถานที:  เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


Day 1 (08:30 AM-20:00 PM)

08.30 – 09.30: เดินทางถึงเวลเนสวีแคร์ (มวกเหล็ก-เขาใหญ่) เช็คอินที่บ้าน Grove House เข้าห้องพัก ทำกิจธุระ ส่วนตัว

09.30 – 10.00: ทำความรู้จักกัน เรียนรู้จากกันและกัน Getting to know each other

10.00 – 10.30: Briefing: Evidence based total lifestyle modification หลักฐานวิทยาศาสตร์ที่สรุปได้ว่าการ ปรับวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงทำให้อายุยืนและชีวิตมีคุณภาพ

10.30 – 11.00: Briefing: USDA's Guidelines for Nutrition และ Canada Food Guide บรรยายคำแนะนำ โภชนาการปัจจุบัน อะไรควรกินอะไรไม่ควรกิน

11.00 – 12.00: Workshop : Food shopping กิจกรรมจ่ายตลาด ฉลาดซื้อ

12.00 – 13.30: Workshop: Cook your own meal ชั้นเรียนทำอาหารด้วยตนเองในแนวกินพืชเป็นหลักในแบบใกล้ เคียงธรรมชาติ Whole food, plant-based แล้วรับประทานอาหารกลางวันที่ตัวเองทำ

13.30 – 14.00: Workshop: Access your Prana through Yoga ฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อผ่อนคลายและการยืดเหยียด กล้ามเนื้อ

14.00 – 15.00: Workshop: Muscle strength training ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ

15.00 – 16.00: Workshop: Balance exercise ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัว

16.00 – 16.30: Coffee break พักดื่มกาแฟ

16.30 – 17.30: Workshop: Balance exercise with Line dance ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบเสริมการ ทรงตัวด้วยวิธีไลน์ด้านซ์

17.30 – 18.30: Workshop: Herbs Spices and Sprout กิจกรรมปลูกผักและเพาะเมล็ดงอกเพื่อเป็นอาหาร

18.30 – 20.00: Dinner: อาหารเย็น ร้องเพลงเล่น พูดคุยแลกเปลี่ยน


Day 2 (6:30 AM - 16:00 PM)

06.30 – 07.30: Workshop: One mile walk test ฝึกประเมินสมรรถนะร่างกายตนเองด้วยวิธี One mile walk test

07.30 – 08.00: Workshop: Tai Chi ฝึกปฏิบัติเคลื่อนไหวอย่างมีสติ ด้วยวิธี Tai Chi

08.00 – 09.30: Breakfast อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า

09.30 – 10.30: Access your Prana through meditation การเข้าถึงพลังชีวิตด้วยการฝึกสมาธิ

10.30 – 12.00: Workshop: AHA's Seven simple health index ภาคปฏิบัติการประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพส่วน บุคคล ทำแผนสุขภาพส่วนบุคคลและการติดตามผ่าน personal dashboard Coffee break ในขณะ เรียน

12.00 – 13.00: พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00: Workshop: Hands only CPR ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตด้วยมือเพียงอย่างเดียว

14.00 – 16.00: Questions and Answers นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้ง ในแง่ การส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค และในแง่การรักษาโรคเรื้อรังของแต่ละบุคคล รวมทั้งปรึกษาผลแลป เอกซเรย์และผลการตรวจ พิเศษต่างๆ โดยผู้ร่วมแค้มป์ท่านอื่น สามารถนั่งฟังและร่วมแชร์ความรู้และ ประสบการณ์กันในห้องได้

16.00น.        : ปิดแค้มป์


หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมและกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

การเตรียมตัว: แนะนำให้เตรียมยารักษาโรคประจำตัวที่รับประทานอยู่ทุกชนิดมาด้วย เครื่องแต่งกายที่สะดวกสำหรับการออกกำลังกาย ควรมีรองเท้าผ้าใบที่สามารถเดินบนพื้นหินขรุขระได้ ควรพกหมวกกันแดดและครีมกันแดดมาด้วย


เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

 เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

             การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาเข้าแคมป์ได้ รบกวนแจ้งล่วงหน้า ทางเราให้สิทธิ์ลูกค้า ดังนี้

1. หาคนมาเข้าร่วมแคมป์ทดแทนได้ (ยกเว้น แคมป์ RDBY และ CR ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 2. สามารถย้าย/เลื่อนแคมป์ ได้ 1 ครั้ง นับจากวันที่สมัคร 3. หากต้องการยกเลิกแคมป์ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน ขั้นต่ำ 15% จากราคาเต็มที่สมัคร

- กรณีแจ้งน้อยกว่า 3 เดือน หัก 15% - กรณีแจ้งน้อยกว่า 1 เดือน หัก 50% - กรณีแจ้งน้อยกว่า 2 สัปดาห์ หัก 100%

               การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

ลงทะเบียนและแจ้งยืนยันการชำระเงิน ทาง Line official : @wellnesswecare    หรือโทร 02 038 5115 กด 2

กำหนดการ ( สุขภาพดีด้วยตนเอง )

วันที่เริ่มโปรแกรม
05 ธันวาคม 2020

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์