โปรแกรมสุขภาพ

แค้มป์โยคะฟื้นฟูชีวิต

ภาพรวม

มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ “ศาสตร์โยคะและการบำบัดด้วยศาสตร์อายุรเวท” เรียนรู้วิธีการจัดการสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เข้าใจระบบของร่างกายและระบบข้อต่อ เรียนรู้โยคะอาสนะ การฝึกการหายใจโดยใช้พลังปราณ การทำสมาธิและการฝึกอายุรเวทโยคะแบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมทุกระดับ วัย เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจภูมิปัญญาอายุรเวท ที่มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปี พร้อมเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เรียนรู้ศาสตร์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคทั่วไป เพื่อลดการใช้ยา

ใครบ้างที่จะได้ประโยชน์จากแค้มป์นี้

1. ผู้ปฏิบัติโยคะอาสนะอยู่บ้างแล้ว ที่ประสงค์จะเรียนโยคะให้ลึกซึ้งขึ้นไปในทิศทางการบรรลุอิสรภาพทางใจ

2. ผู้ไม่มีพื้นฐานโยคะใดๆมาก่อนเลย แต่มีพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนาสู่ความหลุดพ้นมาบ้างแล้ว ที่ประสงค์จะเรียนรู้ว่าเส้นทางโยคะไปสู่ความหลุดพ้นจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้ายเป็นอย่างไร (โดยที่ต้องยอมรับว่าการไม่มีพื้นฐานการยืดเหยียดร่างกายแบบโยคะมาก่อน จะมีความลำบากอยู่บ้างในการปฏิบัติโยคะอาสนะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องผ่านก่อนไปสู่การปฏิบัติโยคะภาวนา

3. ผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีคลายหรือปลดความเครียดตัวเองอยู่ และยังไม่พบวิธีที่ได้ผล อยากจะลองวิธีนี้ดู

รายละเอียด

ตารางกิจกรรม

สถานที:  เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Day 1 (08:00 AM-20:00 PM)

10.00 – 11.00: Arrival, check in, registration

11.00 – 12.00: Introduction Yoga, the way of life toward liberation 

12.00 – 14.00: Lunch and rest

14.00 – 15.00: Hatha Yoga     

15.00 – 16.00: Break

16.00 – 17.30: Yoga breathing exercise: Nadi shodhana, Deep breathing, Anulom vilom

17.30 – 18.00: Yogic food, and growing your own lively sprout

18.00 – 20.00: Dinner


Day 2 (6:30 AM - 20:00 PM)

06.30 – 08.00: Morning ritual: Sun salutation, Muntra chanting, Yahu the pose of life

08.00 – 09.30: Breakfast

09.30 – 10.30: Understanding seven Chakras

12.00 – 14.00: Lunch and rest

14.00 – 15.30: Yoga Asana Anatomy 

15.30 – 16.30: Break

16.30 – 17.30: Pranayama: Bhramari, Ujjai, Sitali, Sitkari

17.30 – 18.00: Meditation from Pratyahara to Dharana and Jana

18.00 – 20.00: Dinner


Day 3 (06:30 AM - 20:00 PM)

06.30 – 08.00: Morning ritual: Sun salutation, Muntra chanting, and Kriya Yoga, Jala Neti, Trataka, kapal bhati

08.00 – 09:30: Breakfast

09:30 – 10:30: Mantra Chanting/Meditation  

10:30 – 11:00: Break

11:00 – 12:00: Vinyasa Yoga

12:00 – 14:00: Lunch and rest

14:00 – 15:00: Five elements of life, Ayurveda and Yoga

15:00 – 16:30: Break

16;30 – 17:30: Candle Meditation

17:30 – 18:00: Personal time

18:00 – 20:00: Dinner


Day 4 (06:30 AM - 20:00 PM)

06:30 - 08:00: Morning ritual: Sun salutation, Muntra chanting, and Kriya Yoga

08:00 - 09:30: Breakfast

10.00 - 12.00: Question and answer

12:00 - 13:00: Lunch and departure

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมและกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้

          การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่

หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาเข้าแคมป์ได้ รบกวนแจ้งล่วงหน้า ทางเราให้สิทธิ์ลูกค้า ดังนี้

1.หาคนมาเข้าร่วมแคมป์ทดแทนได้ (ยกเว้น แคมป์ RDBY และ CR ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)

2.สามารถย้าย/เลื่อนแคมป์ ได้ 1 ครั้ง นับจากวันที่สมัคร

3.หากต้องการยกเลิกแคมป์ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน ขั้นต่ำ 15% จากราคาเต็มที่สมัคร

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 3 เดือน หัก 15%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 1 เดือน หัก 50%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 2 สัปดาห์ หัก 100%

            การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

ลงทะเบียนและแจ้งยืนยันการชำระเงิน ทาง Line official : @wellnesswecare    หรือโทร 02 038 5115 กด 2

กำหนดการ ( แค้มป์โยคะฟื้นฟูชีวิต )

วันที่เริ่มโปรแกรม

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์