โปรแกรมสุขภาพ

รีทรีททางจิตวิญญาณ

ภาพรวม

Spiritual Retreat คืออะไร

            Spiritual หมายถึงองค์ประกอบของชีวิตที่ข้ามพ้นส่วนที่เป็นร่างกายและความคิด นั่นก็คือองค์ประกอบส่วนที่เรียกว่าเป็นความตื่น (awakening) หรือความรู้ตัว (awareness)

         Retreat คือการปลีกวิเวกหลีกเร้น ไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีเวลาที่สันโดษและเป็นส่วนตัว

            Spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกหลีกเร้นเพื่อหันเหความสนใจจากโลกภายนอก หาการหลุดพ้นไปจากความคิด เพื่อกลับเข้าไปแสวงหาความสุขสงบเย็นที่ภายในตัว โดยเรียนรู้ผ่านการอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นเวลานานหลายวันบ้าง หลายสัปดาห์บ้าง หลายเดือนบ้าง อาจจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับกลุ่มที่ต่างมุ่งแสวงหา "ความหลุดพ้น" เหมือนกัน

            แค้มป์นี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาใด ไม่มีพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติบูชา ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไม่ต้องนอนตื่นเช้ามากๆ (เริ่มเรียน 6.30 น.)ไม่ต้องอดอาหาร ในแค้มป์จะพูดหรือทำสิ่งเดียวเท่านั้น คือเรื่องที่จะหลุดพ้นไปจากความยึดติดในความเป็นบุคคลไปสู่ความตื่น โดยโฟกัสที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้

Spiritual Retreat เหมาะสำหรับใครบ้าง

            1. ผู้ที่มีความเครียดซึ่งแก้เองไม่ตก และผู้ที่ป่วยเป็นโรคที่มีความเครียดเป็นสาเหตุร่วม

            2. ผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบทางใจ ด้วยการฝ่าข้ามหรือหลุดพ้นไปจากกรงความคิดของตัวเอง

            3. ผู้ที่ต้องการค้นหาความหมายของชีวิต


รายละเอียด

ตารางกิจกรรม

สถานที:  เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีDay 1 (11:00 AM-20:00 PM)

11.00 - 12.00: Getting to know you ทำความรู้จัก เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน

12.00 - 14.00: Lunch break พักกลางวัน ในความเงียบสงบ

14.00 - 15.30: Consciousness - Awareness รู้จักความรู้ตัว

                  Workshop1. Attention and how to attract it. การดึงความสนใจ

                  Workshop2. Thinking a thought vs Aware of a thought "คิด" กับ "สังเกตความคิด"

                  Workshop3. Between two thoughts ที่ปลายความคิดที่ 1 ก่อนความคิดที่ 2 จะมา

                  Workshop4. Emptiness in which thought arises. "ความว่าง" ที่ความคิดผุดขึ้นในนั้น

                  Workshop5. Aum vibration to silence เปล่งเสียงโอมสู่การสั่นสะเทือนเล็กๆที่เงียบ

                  Workshop6. Bell vibration to silence ตามเสียงระฆังสู่การสั่นสะเทือนเล็กๆที่เงียบ

                  Workshop7. Sounds to silence เสียงในสิ่งแวดล้อมสู่การสั่นสะเทือนเล็กๆที่เงียบ

                  Workshop8. Muscle relaxation วางความคิดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

15.30 - 16.00: Coffee Break พักผ่อนในความเงียบสงบ

16.00 - 17.00: Workshop9. Muscle relaxation through Yoga วางความคิดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แบบโยคะ

17.00 - 18.00: Prana (Chi) รับรู้พลังชีวิตด้วยการรู้ความรู้สึกบนผิวกาย

                   Workshop 10. Where are my hands มือของฉันอยู่ไหน

                   Workshop 11. Body scan ลาดตระเวณรับรู้ผิวกาย

18.00 - 19.00: Dinner อาหารเย็น

19.00 - 20.00: Private time เวลาพักผ่อนส่วนตัว


Day 2 (6:30 AM - 19:00 PM)

06.30 - 07.00: Workshop12. Relaxation + Body scan ควบเทคนิคผ่อนคลายร่างกายและรับรู้ผิวกาย

07.00 - 07.30: Workshop13. Tai Chi อยู่กับพลังชีวิตขณะเคลื่อนไหว

07.30 - 09.00: Breakfast รับประทานอาหารเช้า

09.00 - 10.30: Workshop14. Am I aware? ฉันรู้ตัวอยู่หรือเปล่า

                       Workshop15. Meditative Focus การสร้างสมาธิ

                       Workshop16. Alertness ความตื่นอยู่เสมอ และ 5 ขั้นตอนเพื่ออยู่กับปัจจุบัน

10.30 - 11.00: Coffee Break พักในความเงียบสงบ

11.00 - 12.00: Workshop17. Anapanasati อานาปานสติ วิธีปล่อยจิตไปโดยไม่ควบคุม

12.00 - 14.00: Lunch Break พักกลางวัน

14.00 – 13.30: Workshop18. Acceptance and Surrender ฝึกวิธียอมรับยอมแพ้

                  Workshop19. Balanced movement ทรงตัวขณะเคลื่อนไหว

15.30 - 16.00: Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้

16.30 - 17.00: Workshop20. Sunset meditation นั่งสมาธิกับแสงอาทิตย์ตกดิน

18.00 - 19.00: Dinner รับประทานอาหารเย็น


Day 3 (07:00 AM - 19:00 PM)

07.00 - 08.00: Workshop21. Forest Walk เดินธุดงค์ในป่า

08.00 - 09.30: Breakfast รับประทานอาหารเช้า

09.30 - 10.30: Workshop22. Painting to focus on process เขียนภาพลายเส้นและสีน้ำ

10.30 - 11.00: Coffee Break พักในความเงียบสงบ

11.00 - 12.00: Workshop23. Painting assignment ทำการบ้านเขียนภาพสีน้ำ

12.00 - 14.00: Lunch Break พักกลางวัน

14.00 - 15.30: Workshop24. Intuition through clay work ปัญญาญาณในงานปั้นดิน

15.30 - 16.00: Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้

16.00 - 18.00: Sat Sang สนทนาถามตอบแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ

18.00 - 19.00: Dinner รับประทานอาหารเย็น


Day 4 (06:30 AM - 13:00 PM)

06.30 - 08.00: Workshop25. Sun salutation and sunrise meditation on the mountain สุริยนมัสการ และนั่งสมาธิรับอรุณที่บนเขา

08.00 - 09.30: รับประทานอาหารเช้า

09.30 - 10.00: Briefing: Self Inquiry หลุดพ้นผ่านการตั้งคำถามตัวเอง

10.00 - 10.30: Workshop26. Walking meditation วางความคิดด้วยการเดิน

10.30 - 11.00: Coffee Break ในความเงียบสงบ

11.00 - 12.00: Satsang: Summary of techniques สรุปเทคนิคการวางความคิดที่เรียนแล้วทั้งหมด แชร์ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยน

12.00 - 13.00: ปิดแค้มป์ รับประทานอาหารกลางวันแล้วอำลา

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมและกำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนและชำระเงิน (Registration and payment method)

เงื่อนไขการชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

             การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่

หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาเข้าแคมป์ได้ รบกวนแจ้งล่วงหน้า ทางเราให้สิทธิ์ลูกค้า ดังนี้

1.หาคนมาเข้าร่วมแคมป์ทดแทนได้ (ยกเว้น แคมป์ RDBY และ CR ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)

2.สามารถย้าย/เลื่อนแคมป์ ได้ 1 ครั้ง นับจากวันที่สมัคร

3.หากต้องการยกเลิกแคมป์ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน ขั้นต่ำ 15% จากราคาเต็มที่สมัคร

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 3 เดือน หัก 15%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 1 เดือน หัก 50%

-กรณีแจ้งน้อยกว่า 2 สัปดาห์ หัก 100%

               การเปิดแคมป์มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้สมัครเอาไว้ ในกรณีที่ต่ำกว่าจำนวนที่สามารถเปิดแคมป์ได้ ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเปิดแคมป์ไปในครั้งถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

 

ลงทะเบียนและแจ้งยืนยันการชำระเงิน ทาง Line official : @wellnesswecare    หรือโทร 02 038 5115 กด 2


กำหนดการ ( รีทรีททางจิตวิญญาณ )

วันที่เริ่มโปรแกรม

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์