งานวิจัยที่สำคัญ

งานวิจัยที่น่าสนใจ งานวิจัยที่สำคัญ
งานวิจัย หมวด ปีที่ตีพิมพ์
1 1. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าระหว่างการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต (อาหารพืชเป็นหลัก ออกกำลังกาย จัดการความเครียด) ทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ (Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial) งานวิจัยที่สำคัญ 1990
2 2. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่ติดตาม 5 ปีและพิสูจน์ว่าระหว่างการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต (อาหารพืชเป็นหลัก ออกกำลังกาย จัดการความเครียด) ทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ (Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease) งานวิจัยที่สำคัญ 1998
3 3. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตสามารถลดการทำบอลลูนและผ่าตัดหัวใจได้ (Avoiding revascularization with lifestyle changes: The Multicenter Lifestyle Demonstration Project) งานวิจัยที่สำคัญ 1998
4 4. งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พิสูจน์ว่าการเปลี่ยนอาหารมากินพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ (Updating a 12-year experience with arrest and reversal therapy for coronary heart disease (an overdue requiem for palliative cardiology) งานวิจัยที่สำคัญ 1999
5 5. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าอาหารชนิดกินแต่พืชแบบไขมันต่ำทำให้หายจากเบาหวานได้มากกว่าอาหารเบาหวานทั่วไปหนึ่งเท่าตัว (A low-fat vegan diet improves glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care) งานวิจัยที่สำคัญ 2006
6 6. งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พบว่าอาหารที่สัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานคืออาหารเนื้อสัตว์ (Association between dietary meat consumption and incident type 2 diabetes: the EPIC-InterAct study. Diabetologia) งานวิจัยที่สำคัญ 2013
7 7. งานวิจัยระบาดวิทยาที่พบว่าการกินผลไม้สัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อยลง (Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies) งานวิจัยที่สำคัญ 2013
8 8. งานวิจัยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พบว่าคนเป็นเบาหวานการกินผลไม้มากหรือน้อยมีผลต่อน้ำตาลในเลือดและอินสุลินไม่ต่างกัน (Effect of fruit restriction on glycemic control in patients with type 2 diabetes--a randomized trial) งานวิจัยที่สำคัญ 2013
9 9. งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พบว่าอาหารธัญญพืชไม่ขัดสีสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อย ขณะที่อาหารธัญญพืชขัดสีสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานมาก (Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies) งานวิจัยที่สำคัญ 2013
10 10. งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าไขมันทำให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลิน (Mechanism of free fatty acid-induced insulin resistance in humans) งานวิจัยที่สำคัญ 1996
11 11. งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พบว่าคนเป็นโรคไตเรื้อรังที่กินมังสวิรัติมีอัตราตายต่ำกว่ากินเนื้อสัตว์ 5 เท่า (The Associations of Plant Protein Intake With All-Cause Mortality in CKD) งานวิจัยที่สำคัญ 2016
12 12. งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าโปรตีนจากพืชทำให้ฟอสเฟตคั่งในคนไข้โรคไตน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์ (Vegetarian Compared with Meat Dietary Protein Source and Phosphorus Homeostasis in Chronic Kidney Disease) งานวิจัยที่สำคัญ 2010
13 13. งานวิจัยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าอาหารแบบ DASH ลดอาการของโรคเก้าท์ได้ดีกว่าอาหารปกติ (Effects of the Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) Diet and Sodium Intake on Serum Uric Acid) งานวิจัยที่สำคัญ 2016
14 14. งานวิจัยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าอาหารมังสวิรัติลดอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้ดีกว่าอาหารปกติ (Rheumatoid arthritis treated with vegetarian diets) งานวิจัยที่สำคัญ 1999

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์