งานวิจัย

กลับ

1. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าระหว่างการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต (อาหารพืชเป็นหลัก ออกกำลังกาย จัดการความเครียด) ทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ (Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial)

งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าระหว่างการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต (อาหารพืชเป็นหลัก ออกกำลังกาย จัดการความเครียด) ทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้(Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial)


สาระสำคัญ 

การเปลี่ยนมาดำรงชีวิตในวิถีที่มีความเสี่ยงต่ำ ลดรอยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากถึง 82%


บทคัดย่อ


บทนำ

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดย (1) กินอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติและมีไขมันต่ำ (2) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (3) ควบคุมน้ำหนัก และ (4) หยุดสูบบุหรี่ สามารถลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้


วิธีวิจัยและผล

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่าง  

1. กลุ่มแทรกแซง จำนวน 28 คน ที่ถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตดังนี้

(1.1) ทานอาหารมังสวิรัติไขมันต่ำ

(1.2) ออกกำลังกายแอโรบิคระดับที่เหนื่อยหอบ 

(1.3) เลิกสูบบุหรี่ถ้าสูบอยู่

(1.4) จัดการความเครียดตามวิธีที่กำหนดให้

(1.5) เข้ากลุุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งนี้โดยไม่ใช้ยาลดไขมัน


2. กลุ่มควบคุม จำนวน 20 คน 

โดยทุกคนได้รับการสวนหัวใจฉีดสีก่อนเริ่มวิจัย แล้วฉีดสีซ้ำหลังการวิจัยครบหนึ่งปี


การติดตามรอยโรคบนหลอดเลือด 195 รอยหลังผ่านไปหนึ่งปี พบว่ากลุ่มแทรกแซงหรือกลุ่มที่ทำการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองมีค่าเฉลี่ยรอยตีบตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางหลอดเลือด ลดลง จาก 40.0% (SD 16·9) เป็น 37·8% (SD 16·5 ในทางกลับกัน กลุ่มที่ใช้ชีวิตปกติหรือกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยรอยตีบ เพิ่มขึ้น จาก 42.7 % (SD15·5) เป็น 46.1 % (SD18·5)


เฉพาะกรณีที่มีรอยตีบก่อนการวิจัยมากกว่า 50% นั้นพบว่าค่าเฉลี่ยรอยตีบตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางหลอดเลือดในกลุ่มแทรกแซงลดลงจาก 61.1% (SD8.8) เป็น 55.8% (SD11.0) ขณะที่ของกลุ่มควบคุมโรคได้ดำเนินหน้าไปโดยมีรอยตีบเพิ่มขึ้นจาก 61.7% (9.5) เป็น 64.4% (SD16.3) ทั้งนี้ในภาพรวม พบว่าในกลุ่มแทรกแซงเกิดการถอยกลับของโรค มากกว่า 82% 


บทสรุป

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสามารถทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบถอยกลับได้มากกว่า 82% ภายใน 1 ปี โดยไม่ต้องใช้ยาลดไขมัน  


บรรณานุกรม

[2] Ornish D, Brown SE, Scherwitz LW, Billings JH, Armstrong WT, Ports TA, et al. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. Lancet. 1990;336(8708):129-33. PubMed PMID: 20956218.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์