งานวิจัย

กลับ

2. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่ติดตาม 5 ปีและพิสูจน์ว่าระหว่างการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต (อาหารพืชเป็นหลัก ออกกำลังกาย จัดการความเครียด) ทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ (Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease)

งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่ติดตาม 5 ปีและพิสูจน์ว่าระหว่างการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต (อาหารพืชเป็นหลัก ออกกำลังกาย จัดการความเครียด) ทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ (Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease)


สาระสำคัญ 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นเป็นแล้วโรคถอยกลับได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอ การดูแลเรื่องโภชนาการ การจัดการความเครียด และการเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


บทคัดย่อ


บทนำ

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สามารถชะลออาการลุกลามของรอยโรคและการพลิกผันโรคด้วยตัวเองนั้นสามารถทำได้จริงในระยะยาว


วิธีวิจัยและผล

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างจับฉลากแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบเป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 1986 ถึง 1992 ผู้เข้าร่วมวิจัยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 


1. กลุ่มแทรกแซงจำนวน 48 คน ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจระดับรุนแรงถึงเรื้อรัง และได้รับการจับฉลากให้มาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเคร่งครัด โดย (1.1) ทานอาหารมังสวิรัตไขมันต่ำ10% (1.2) ออกกำลังกายแอโรบิคระดับเหนื่อยหอบ (1.3) มีวิธีการจัดการความเครียด (1.4) การเลิกสูบบุหรี่ (1.5) การเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

2. กลุ่มควบคุมจำนวน 35 คน ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดตั้งแต่แรกเริ่ม และผลการตรวจติดตามการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจใน 5 ปีต่อมา พบว่า 71% ของผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มแทรกแซงที่ได้รับการติดตามผลจนครบ 5 ปีนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ขณะที่ 75% ของผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มควบคุมและได้รับการติดตามผลจนครบ 5 ปีพบว่าโรคได้เดินหน้าไปในทางรุนแรงมากขึ้น

กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยรอยตีบตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดในกลุ่มแทรกแซง “ลด” ความตีบลง 4.5% ใน 1 ปี และลดความตีบลง 7.9% ใน 5 ปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยรอยตีบตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางหลอดเลือดของกลุ่มควบคุมกลับ “เพิ่ม” ความตีบขึ้นอีก  5.4% ใน 1 ปี และ 27.7% ใน 5 ปี  


บทสรุป

จากผลฉีดสีหลอดเลือดหัวใจตีบเปรียบเทียบระหว่างเมื่อครบ 1 ปีและเมื่อครบ 5 ปี พบว่าความถดถอยของรอยโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจในปีที่ 5 ของกลุ่มแทรกแซงที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงนั้นโรคได้ถอยกลับมากยิ่งขึ้นจากหนึ่งปีถึงห้าปี ขณะที่กลุ่มควบคุมที่ใช้ชีวิตปกติพบว่ารอยโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจเดินหน้าตีบเพิ่มมากขึ้นถึงสองเท่า 


บรรณานุกรม

[3] Ornish D, Scherwitz LW, Billings JH, Brown SE, Gould KL, Merritt TA, Ports TA, et al. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA.1998;280(23):2001-7. Pubmed PMID: 9863851.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์