งานวิจัย

กลับ

การเปลี่ยนแปลงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์หลังจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในระยะยาว (Changes in myocardial perfusion abnormalities by positron emission tomography after long-term, intense risk factor modification)

การเปลี่ยนแปลงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์หลังการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในระยะยาว 

 

สาระสำคัญ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ การหาขนาดและความรุนแรงของการดำเนินไปของโรคกล้ามเนื้อหัวใจโดยการตรวจเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET scan) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หลังจากที่ปรับเปลี่ยนมาดำรงวิถีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำมาแล้ว 5 ปี

 

บทคัดย่อ

 

บทนำ

ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่หมอเอสซี่ทำวิจัยรักษาโรคหัวใจด้วยการให้กินอาหารมังสวิรัติอยู่นั้น ก็มีหมอรุ่นหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อดีน ออร์นิช (Dean Ornish) ตอนเป็นนักเรียนแพทย์เขาได้มีโอกาสเดินทางไปอินเดีย ได้เห็นวิถีชีวิตแบบตะวันออกซึ่งกินแต่พืชผักผลไม้และนั่งสมาธิทำโยคะดัดตน เมื่อกลับมาฝึกอบรมเป็นหมอหัวใจเขาได้วางแผนทำวิจัยตั้งแต่ยังเป็นแพทย์ประจำบ้าน งานวิจัยของเขาเป็นงานวิจัยระดับสูง

 

วิธีวิจัยและผล

การสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบโดยเอาคนไข้โรคหัวใจจำนวน 93 คนมาจับฉลากแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งรักษาไปตามวิถีปกติ อีกกลุ่มหนึ่งรักษาแบบเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิงในสี่ประเด็น คือ

  1. ให้กินอาหารมังสวิรัติไม่กินไข่ ไม่กินนม ไม่กินปลา และไม่ใช้น้ำมันปรุงอาหาร

  2. ให้ออกกำลังกายจนหอบแฮ่ก ๆ ร้องเพลงไม่ได้วันละ 30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน

  3. ให้จัดการความเครียดโดยวิธีฝึกสมาธิหรือทำโยคะทุกวัน

  4. ให้เข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสัปดาห์ละครั้ง

 

ก่อนเริ่มการทดลองเขาตรวจสวนหัวใจฉีดสีถ่ายรูปไว้หมด และสวนหัวใจซ้ำเมื่อครบหนึ่งปี และสวนหัวใจซ้ำเป็นครั้งที่สามเมื่อครบห้าปี ผลการทดลองเมื่อครบหนึ่งปีพบว่ากลุ่มที่ปรับชีวิตอย่างสิ้นเชิง รอยตีบที่หลอดเลือดหัวใจกลับโล่งขึ้นเฉลี่ย 4.5% และมีอาการเจ็บหน้าอกลดลง 91% ขณะที่กลุ่มควบคุม รอยตีบเดินหน้าตีบลงยิ่งกว่าเดิมเฉลี่ย 5.4% และมีอาการเจ็บหน้าอกมากขึ้น 165% และเมื่อครบห้าปีผลการวิจัยก็ยังเป็นไปในทิศทางเดิมคือกลุ่มที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงรอยตีบโล่งขึ้นอีกเป็นเฉลี่ย 7.9% และมีอัตราเข้าโรงพยาบาลต่ำ (0.89 ครั้ง) ขณะที่กลุ่มควรคุมรอยตีบยิ่งตีบแคบลงไปอีก 27.7% และมีอัตราเข้าโรงพยาบาลสูง (2.25 ครั้ง)          

 

บทสรุป

นักวิจัยได้ตรวจการส่งเลือดเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก่อนและหลังการทำวิจัยด้วยเทคนิคเพ็ทสแกน (PET scan) ซึ่งยืนยันว่าก่อนกินอาหารพืชเป็นหลักและปรับวิถีชีวิต เลือดเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่หลอดเลือดตีบไม่ได้ แต่หลังกินอาหารพืชเป็นหลัก เลือดสามารถเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้

 

บรรณานุกรม

[33] Gould KL, Ornish D, Scherwitz L, Brown S, Edens RP, Hess MJ, et al. Changes in myocardial perfusion abnormalities by positron emission tomography after long-term, intense risk factor modification. JAMA. 1995;274(11):894-901. PubMed PMID: 7674504.

 


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์