งานวิจัย

กลับ

3. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตสามารถลดการทำบอลลูนและผ่าตัดหัวใจได้ (Avoiding revascularization with lifestyle changes: The Multicenter Lifestyle Demonstration Project)

งานวิจัยสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตสามารถลดการทำบอลลูนและผ่าตัดหัวใจได้ (Avoiding revascularization with lifestyle changes: The Multicenter Lifestyle Demonstration Project)

 

สาระสำคัญ

ดีน ออร์นิช ได้ทำงานวิจัยแบบร่วมหลายสถาบัน[34] โดยนำผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดที่ถึงขั้นต้องทำบอลลูนมา 333 คนสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ปรับชีวิตอย่างสิ้นเชิง อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม แล้วตามดู 3 ปีพบว่ากลุ่มปรับชีวิตอย่างสิ้นเชิงมีอาการเจ็บหน้าอกลดลงจนสามารถหลีกเลี่ยงการทำบอลลูนหรือผ่าตัดบายพาสได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน

 

บทคัดย่อ 

 

บทนำ

วิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และช่วยให้ผู้ป่วยพลิกผันโรคด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดทำบอลลูนหรือบายพาส


วิธีวิจัยและผล

นักวิจัยทำการจับฉลากแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด 333 คน ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่มแทรกแทรงจำนวน 194 คน ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ มารับการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหาร โดยเน้นทานอาหารพืชเป็นหลักไขมันต่ำ เพิ่มการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เทคนิคจัดการความเครียด และเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ผลการฉีดสีแรกเริ่มพบว่า 55% เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

2. กลุ่มควบคุมจำนวน 139 คน ที่ได้รับการยืนยันโรคและเคยรับการรักษาในรพ.แล้ว (66 คนเคยทำบอลลูน และ 73 คนเคยทำบายพาส) โดยผลการฉีดสีแรกเริ่มพบว่า 28% เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย 

ผลลัพธ์หลังติดตามดูอาการนาน 3 ปี พบว่า (1) กลุ่มแทรกแซง จำนวน 150 คน จากทั้งหมด 194 คน ไม่มีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มขึ้น ความถี่ในการเจ็บหน้าอกคงที่ และไม่ต้องรับการรักษาโดยการทำบอลลูนหรือผ่าตัดทำบายพาสเลย

(2) กลุ่มควบคุม ผู้ป่วยยังต้องเข้ารับการรักษาในรพ. คือ 23 คนต้องทำบอลลูนซ้ำ และ 11 คนต้องรักษาโดยการผ่าตัดทำบายพาส


บทสรุป

งานวิจัยร่วมสถาบันนี้พิสูจน์ว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง สามารถหลีกเลี่ยงการทำบอลลูนหรือผ่าตัดทำบายพาสได้จริง โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีหลังปรับเปลี่ยนอาหาร เพิ่มการออกกำลังกาย จัดการความเครียดด้วยตนเอง และมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้

 

บรรณานุกรม

[34]Ornish D. Avoiding revascularization with lifestyle changes: The Multicenter Lifestyle Demonstration Project. Am J Cardiol. 1998;82(10B):72T-6T. PubMed PMID: 9860380.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์