งานวิจัย

กลับ

4. งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พิสูจน์ว่าการเปลี่ยนอาหารมากินพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ (Updating a 12-year experience with arrest and reversal therapy for coronary heart disease (an overdue requiem for palliative cardiology)

งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พิสูจน์ว่าการเปลี่ยนอาหารมากินพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจถอยกลับได้ Updating a 12-year experience with arrest and reversal therapy for coronary heart disease (an overdue requiem for palliative cardiology)


สาระสำคัญ 
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่พบในคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือดน้อยกว่า 150 มก./ดล. ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นสามารถหยุดการดำเนินไปของโรคได้ด้วยการเปลี่ยนมาทานอาหารพืชเป็นหลัก  
บทคัดย่อ 

บทนำ
การทานอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติและไขมันต่ำ (ไม่ผ่านการสกัดแยกแยะ เช่น น้ำมัน น้ำตาล ไม่ผ่านการขัดสีในกรณีเป็นธัญพืช) และไม่มีเนื้อสัตว์เลย สามารถรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้
 
คำว่าไม่สกัด หมายความว่าเป็นอาหารธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งแยกแยะ อย่างเช่นน้ำมันทำอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารสกัด ไม่ให้กิน น้ำตาลนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารสกัด ไม่ให้กินเช่นกัน
 
คำว่าไม่ขัดสี หมายถึงอาหารที่เป็นธัญพืชที่แค่เอาเปลือกออกก็พอ แต่ไม่เอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกจนขาวเกลี้ยง ตัวอย่างอาหารที่ไม่ขัดสีก็เช่น ข้าวกล้อง แป้งโฮลวีท เป็นต้น
 
วิธีวิจัยและผล
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยติดตามดูกลุ่มคนแบบไปข้างหน้า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจำนวน 24 คน มีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นโรคหัวใจขาดเลือดระดับที่มากแล้ว

(2) เคยรับการตรวจสวนหัวใจฉีดสีแล้ว

(3) มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน


ทำการวิจัยโดยให้คนเหล่านั้นกินอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติและไม่มีเนื้อสัตว์เลย 

ในปีแรกที่ทำการวิจัย ผู้ป่วยจำนวน 6 คน ทนอาหารพืชผักไม่ไหว ขอยกเลิกไปกลางคัน เหลือผู้ป่วย 18 คน และเมื่อติดตามดูผู้ป่วยทั้ง 18 คนนี้ไปห้าปี พบว่ากลุ่มที่เลิกกลางคันไป 6 คน เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอีก 13 ครั้ง ในขณะที่กลุ่มที่กินอาหารพืชแบบไขมันต่ำไม่สกัดไม่ขัดสีต่อไปได้ครบห้าปี ไม่มีใครเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเลย และเมื่อตามดูต่อไปถึง 10 ปี ในกลุ่มหลังนี้ก็ยังไม่มีใครเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 
เมื่อครบห้าปี มีคนไข้ที่กินมังสวิรัติ 11 คนยอมให้สวนหัวใจ ซึ่งไม่พบคนที่เป็นโรคมากขึ้นเมื่อเทียบกับห้าปีก่อน โดยมี 7 คน (73%) ที่ผลการสวนหัวใจพบว่าโรคถอยกลับเป็นน้อยลงไปจากเดิม กล่าวคือโรคถอยกลับ (reverse) ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าคลอเรสเตอรอลเฉลี่ยของทั้งกลุ่มลดจาก 246 มก./ดล. เหลือต่ำกว่า 150 มก./ดล. และผลการสวนหัวใจพบว่า จากรอยตีบที่ตรวจทั้งหมด 25 จุด พบโล่งขึ้น 11 จุด อีก 14 จุดที่เหลือหยุดนิ่งไม่ตีบมากขึ้นแม้จะผ่านไปเป็นสิบปี

ในรายงานวิจัยนี้ยังได้แสดงภาพผลการตรวจสวนหัวใจให้เห็นหลอดเลือดของผู้ป่วยก่อนเริ่มการวิจัยซึ่งขรุขระตีบแคบเป็นเส้นยาว กลับกลายเป็นหลอดเลือดที่เปิดโล่งเป็นปกติเมื่อกินอาหารมังสวิรัติ
 
บทสรุป
ผลวิจัยนี้พบว่าคนไข้ทุกคนล้วนมีอาการดีขึ้น รายที่มีโอกาสได้ฉีดสีหลังการทดลองก็พบว่าหลอดเลือดที่เคยตีบกลับโล่งขึ้นกลายเป็นหลอดเลือดปกติ ดังนั้นอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติและไขมันต่ำ ทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบถอยกลับ (reverse) ได้จริง


บรรณานุกรม
[5] Esselstyn CB Jr. Updating a 12-year experience with arrest and reversal therapy for coronary heart disease (an overdue requiem for palliative cardiology). Am J Cardiol. 1999;84(3):339-41, A8. PubMed PMID:9366580.

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์