งานวิจัย

กลับ

การบริโภคอาหารประเภทไขมันและความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้หญิง (Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women)

การบริโภคอาหารประเภทไขมันและความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้หญิง (Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women) สาระสำคัญ อาหารไขมันต่ำและคาร์โบไฮเดรตสูงเป็นอาหารที่แนะนำอย่างแพร่หลายในการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ เพราะคนที่ทานอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัวต่ำเป็นประจำจะมีแนวโน้มไขมันในเส้นเลือดต่ำด้วยเช่นกัน ไขมันอิ่มตัวจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มระดับของไขมันชนิดไม่ดีหรือ LDL บทคัดย่อ บทนำ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไขมันไม่อิ่มตัวและความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มสตรีที่ลงทะเบียนการศึกษาสุขภาพของพยาบาล พบว่าการแทนที่ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ไม่อิ่มตัวด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนที่ไม่ผ่านกระบวนการเติมสารไฮโดรเจนนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้หญิงได้ผลดียิ่งกว่าการลดอาหารจำพวกไขมันทุกประเภท วิธีวิจัยและผล งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า ในสตรีจำนวนทั้งหมด 80,082คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ (1)อยู่ในช่วงอายุ34 ถึง 59ปี (2)ไม่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ในปีพ.ศ.2523 ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการได้ถูกบันทึกและติดตามดูเป็นเวลา 14ปี พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน939 ราย เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ และได้วิเคราะห์ปัจจัยกวนอื่นๆอาทิเช่น อายุ การสูบบุหรี่ ปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่ได้รับ ปริมาณคลอเรสเตอรอล และร้อยละของพลังงานที่ได้รับจากโปรตีนและไขมัน เมื่อทำการเปรียบเทียบแคลอรีที่ได้รับจากไขมันชนิดต่างๆกับแคลอรี่ที่ได้รับจากคาร์โบไฮเดรตในจำนวนที่เท่ากัน พบว่าทุก 5%ของแคลอรี่ที่ได้รับเพิ่มมาจากไขมันอิ่มตัว (น้ำมันหมู น้ำมันวัว น้ำมันปาล์ม) สัมพันธ์กับการป่วยหนักและตาย “มากกว่า” คาร์โบไฮเดรต 17% ทุก 2% ของแคลอรีที่ได้รับจากไขมันทรานส์ไม่อิ่มตัว จะเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ 93% ทุก 5% ของแคลอรี่ที่ได้รับจากไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (น้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะกอก) จะสัมพันธ์กับการป่วยหนักและตาย “น้อยกว่า” คาร์โบไฮเดรต 19% และทุก 5% ของพลังงานที่ได้รับจากไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน(น้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง) จะสัมพันธ์กับการป่วยหนักและตาย “น้อยกว่า” คาร์โบไฮเดรต 38% โดยหากวิเคราะห์แคลอรี่ที่เพิ่มจากไขมันทุกชนิดรวมกันหารเฉลี่ยแล้วพบว่าไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อประมวลผลโดยแทนที่พลังงาน 5% จากไขมันอิ่มตัวด้วยพลังงานจากไขมันไม่อิ่มตัว พบว่าจะสามารถ “ลด” ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้ถึง 42% และเมื่อทดแทนแคลอรี่ 2% จากไขมันทรานส์ด้วยแคลอรี่จากไขมันไม่อิ่มตัว พบว่าจะช่วย ”ลด” ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้มากถึง 53% บทสรุป ทีมวิจัยจึงสรุปว่าในบรรดาแหล่งแคลอรีที่คนปกติบริโภค ไขมันทรานส์เป็นแหล่งแคลอรี่ที่มีผลเสียมากที่สุด มีความสัมพันธ์กับการป่วยหนักและตายด้วยโรคหัวใจมากที่สุด บรรณานุกรม Hu FB, Stampfer MJ, Manson JE, Rimm E, Colditz GA, Rosner BA, et al. Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med. 1997; 337(21):1491-9. doi:10.1056/NEJM199711203372102. PubMed PMID:9366580.เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์