งานวิจัย

กลับ

การดื่มกาแฟป้องกันโรคสมองเสื่อมได้จริงหรือไม่? (Does caffeine intake protect from Alzheimer's disease?)

การดื่มกาแฟป้องกันโรคสมองเสื่อมได้จริงหรือไม่? (Does caffeine intake protect from Alzheimer's disease?)


สาระสำคัญ 

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันมากในโลกตะวันตก การศึกษาถึงผลกระทบในกลุ่มคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำพบว่ามีผลเสียต่อระบบประสาทน้อย ดังนั้นหากการบริโภคกาแฟสามารถป้องกันการเสื่อมของระบบประสาทได้ เราควรเห็นการชะลอความเสื่อมนี้ในกลุ่มคนที่ดื่มคาเฟอีนมากเป็นประจำก่อนที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยกันที่ไม่ดื่มกาแฟ 


บทคัดย่อ


บทนำ

งานวิจัยนี้ทำเพื่อจะตอบคำถามที่ว่า การดื่มกาแฟสัมพันธ์กับการที่สมองจะเสื่อมช้าลงจริงหรือไม่


วิธีวิจัยและผล

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยดูกลุ่มคนแบบย้อนหลังเปรียบเทียบกับคนที่มีลักษณะคล้ายกัน (match case control study) โดยแบ่งอาสาสมัครเป็นสองกลุ่มคือ (1) ผู้ป่วย 54 คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของสถาบันโรคทางประสาทและการสื่อสารและโรคหลอดเลือดสมองแห่งชาติและสมาคมโรคอัลไซเมอร์และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา (2) คนธรรมดา 54 คนที่มีอายุและลักษณะอื่นๆต่อไปนี้คล้ายกัน คือ (1)มีผู้ดูแล (2) มีระดับสติปัญญาปกติ (3) มีอายุใกล้เคียงกัน (+/- 3 ปี) 


เมื่อทำการตรวจสอบย้อนหลังถึงปริมาณกาแฟที่ดื่มใน 20 ปีที่ผ่านมาของทั้งสองกลุ่ม พบว่ากลุ่มที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีการดื่มกาแฟเฉลี่ยต่อวัน 73.9 +/- 97.9 มก. (เทียบเท่ากาแฟประมาณครึ่งแก้ว) ขณะที่กลุ่มคนปกติดื่มกาแฟเฉลี่ยต่อวัน 198.7 +/- 135.7 มก. (เทียบเท่ากาแฟประมาณหนึ่งแก้วครึ่ง) 


จากการใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงสถิติพบว่าการได้รับสารคาเฟอีนจากกาแฟมีความสัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์ ในขณะที่ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง การบริโภคยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ วิตามินอี ความผิดปกติของกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ การศึกษาและประวัติครอบครัวกับภาวะสมองเสื่อมนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ปริมาณคาเฟอีนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับโรคสมองเสื่อม 


บทสรุป

งานวิจัยนี้สรุปว่าคนชอบดื่มกาแฟมาก สัมพันธ์กับการเป็นสมองเสื่อมน้อยกว่าคนไม่ชอบดื่มกาแฟ 

 

บรรณานุกรม

Maia L, de Mendonça A. Does caffeine intake protect from Alzheimer's disease? Eur J Neurol. 2002:9(4):377-82. PubMed PMID: 12099922.

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์