งานวิจัย

กลับ

ผลกระทบของน้ำมันมะพร้าวต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวัดสัดส่วนร่างกายของผู้หญิงที่อ้วนลงพุง (Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity)

ผลกระทบของน้ำมันมะพร้าวต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวัดสัดส่วนร่างกายของผู้หญิงที่อ้วนลงพุง  (Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity)


สาระสำคัญ 

การบริโภคน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นน้ำมันพืชชนิดอิ่มตัวจะลดน้ำหนักและลดพุงได้ดีกว่าน้ำมันพืชชนิดไม่อิ่มตัวหรือไม่


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบสุ่มแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยมีจำนวนทั้งหมด 40คน และมีคุณสมบัติดังนี้


(1) เป็นหญิง

(2) มีเส้นรอบพุงเกิน 88 ซม. (3) มีอายุ 20-40ปี


นำทุกคนมาสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกให้กินน้ำมันถั่วเหลือง 30 cc. และกลุ่มที่สองให้กินน้ำมันมะพร้าว 30 cc. ต่อวันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยที่ทั้งสองกลุ่มต่างถูกบังคับให้ลดแคลอรีในอาหารโดยรวมลงวันละ 200 แคลอรี ควบคู่กับการถูกบังคับให้ออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ 50 นาทีทุกเช้า เมื่อครบทั้ง 12 สัปดาห์พบว่าทั้งสองกลุ่มต่างลดน้ำหนักได้เท่ากัน (2ปอนด์ต่อคน) แล้วพบว่า กลุ่มที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวมีไขมันดี(HDL) และไขมันเลวสูงกว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำมันถั่วเหลืองเล็กน้อย และพบว่าทั้งสองกลุ่มมีเส้นรอบพุงลดลงโดยที่กลุ่มดื่มน้ำมันมะพร้าวลดลงมากกว่าเล็กน้อย แบบต่างกันฉิวเฉียด (p=0.05) 


ในระหว่างการติดตามผล ได้มีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนเริ่มปรับเปลี่ยนอาหาร 1 สัปดาห์ (T1) และหลังปรับอาหารแล้ว 1  สัปดาห์ (T2) โดยการจำกัดปริมาณแคลอรีโดยรวมต่อวัน (ลดแป้ง เพิ่มโปรตีนและกากใย) และออกกำลังกายวันละ 50 นาทีควบคู่กัน พบว่าหลังการควบคุมปริมาณอาหาร กลุ่มที่ทานน้ำมันมะพร้าวมีผลHDL สูงขึ้น (2.41 +/- 0.8 vs. 3.1 +/- 0.8; P = 0.04) และ LDL ต่ำลง (48.7 +/- 2.4 vs. 45.00 +/- 5.6; P = 0.01) มากกว่ากลุ่มที่กินน้ำมันถั่วเหลือง และช่วยลดรอบเอวได้ (P = 0.005) 


บทสรุป

ผู้วิจัยจึงสรุปว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นสามารถลดน้ำหนัก ลดพุง เพิ่มไขมันดี (HDL) ได้ดีกว่าน้ำมันถั่วเหลือง

 

บรรณานุกรม

Assunção ML, Ferreira HS, dos Santos AF, Cabral CR Jr, Florêncio TM. Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity. Lipids. 2009;44(7): 593-601. Doi: 10.1007/s11745-009-3306-6. PubMed: 19437058.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์