งานวิจัย

กลับ

5. งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าอาหารชนิดกินแต่พืชแบบไขมันต่ำทำให้หายจากเบาหวานได้มากกว่าอาหารเบาหวานทั่วไปหนึ่งเท่าตัว (A low-fat vegan diet improves glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care)

งานวิจัยสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าอาหารชนิดกินแต่พืชแบบไขมันต่ำทำให้หายจากเบาหวานได้มากกว่าอาหารเบาหวานทั่วไปหนึ่งเท่าตัว (A low-fat vegan diet improves glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care)


สาระสำคัญ 

การทานอาหารพืชไขมันต่ำอย่างเดียวในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ช่วยให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลง 28% เมื่อเทียบกับการทานอาหารเบาหวานทั่วไป (12%) ถึงหนึ่งเท่าตัว โดยไม่ต้องเพิ่มการออกกำลังกาย


บทคัดย่อ

บทนำ


วิธีวิจัยและผล

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยสุ่มตัวอย่างจับฉลากแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบเป็นเวลา 22 สัปดาห์ ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (มีระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร >6.9 mmol/l และใช้ยาเบาหวานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป) จำนวน 99 คน ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 

1. กลุ่มแทรกแซงจำนวน 49 คน โดย (1)ให้ทานอาหารมังสวิรัตไขมันต่ำ ประกอบไปด้วยผัก ผลไม้ ถั่ว นัทและธัญพืชต่างๆ ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับต่ำ (ไขมัน 10% โปรตีน 15% และ คาร์โบไฮเดรต 75%) (2)งดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์

2. กลุ่มควบคุมจำนวน 50 คน โดยให้ทานอาหารตามคำแนะนำของสมาคมโรคเบาหวานอเมริกา (ADA guideline) ประกอบไปด้วย โปรตีน15-20% ไขมันอิ่มตัว<7% คาร์โบไฮเดรต60-70%

อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับ (1)วิตามินบี 12 เสริมวันละ 100ไมโครกรัมต่อวัน (2)จำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่เกินวันละ 1 แก้วสำหรับผู้หญิง หรือ 2 แก้วสำหรับผู้ชาย (3)ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการออกกำลังกาย (4)พบแพทย์และนักโภชนาการ 1 ชม.ต่อสัปดาห์ เพื่อเรียนรู้เรื่องโภชนาการและทำอาหาร (5)ติดตามค่าน้ำตาลในเลือด 3ครั้ง (ก่อนเริ่มวิจัย สัปดาห์ที่11 และหลังสิ้นสุดการวิจัย)

หลังติดตามเป็นเวลา 22 สัปดาห์พบว่า กลุ่มทานพืชเป็นหลักสามารถลดยาเบาหวานได้ 43% (21 คน) น้ำหนักลดลง 6.5 กิโลกรัม และค่าไขมันเลว (LDL) ลดลง 21.2% ในขณะที่กลุ่มควบคุมลดยาเบาหวานได้เพียง 26% (13 คน) น้ำหนักลดลง 3.1 กิโลกรัม และค่าไขมันเลว (LDL) ลดลง 10.7%


บทสรุป

ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ทานอาหารพืชไขมันต่ำ สามารถควบคุมค่าน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ดีกว่าการทานอาหารเบาหวานทั่วไปถึงหนึ่งเท่าตัว


บรรณานุกรม

Barnard N, Cohen J, Jenkins D, McGrievy GT, Gloede L, et al. A low-fat vegan diet improves glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. Diabetes Care 2006 Aug; 29(8): 1777-1783. PubMed: 16873779.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์