งานวิจัย

กลับ

7. งานวิจัยระบาดวิทยาที่พบว่าการกินผลไม้สัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อยลง (Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies)

งานวิจัยระบาดวิทยาที่พบว่าการกินผลไม้สัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อยลง (Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies)


สาระสำคัญ 

ผลไม้ชนิดแอปเปิ้ล องุ่น บลูเบอร์รี่ มีความสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อยลง ตรงข้ามกับน้ำผลไม้ทิ้งกากที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นเบาหวานมากขึ้น

บทคัดย่อ


บทนำ

การศึกษาความสัมพันธ์ของการกินผลไม้ชนิดต่างๆกับความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 3 แบบในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มน้ำผลไม้ทดแทนการกินผลไม้สดกับระดับดัชนีน้ำตาลในเลือดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน


วิธีวิจัยและผล

งานวิจัยศึกษาเชิงพรรณาระยะยาว โดยการติดตามกลุ่มคนประมาณสองแสนคนของฮาร์วาร์ด แบ่งเป็นกลุ่ม

(1)พยาบาลผู้หญิง 66,105 คน ในปีพ.ศ. 2527 ถึง 2551 (2)กลุ่มพยาบาลผู้หญิง 85,104 คน ในปีพ.ศ. 2534 ถึง 2552 (3)กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ผู้ชายจำนวน 36,173 ในปีพ.ศ. 2529 ถึง 2551 โดยทั้งหมดไม่ได้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ


ในระหว่างการติดตามได้เกิดผู้ป่วยเบาหวานขึ้น 12,198 คน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกินผลไม้กับการเป็นเบาหวานพบว่าการกินผลไม้สดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองุ่น แอปเปิ้ล บลูเบอร์รี่ สัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อยลง แต่การดื่มน้ำผลไม้คั้นทิ้งกากกลับสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานมากขึ้น


บทสรุป

การกินผลไม้สดทั้งลูกโดยเฉพาะองุ่น แอปเปิ้ล บลูเบอร์รี่ ช่วยให้เป็นเบาหวานน้อยลง แต่การดื่มน้ำผลไม้ทิ้งกากทำให้เป็นเบาหวานมากขึ้น


บรรณานุกรม

Muraki I, Imamura F, Manson JE, Hu FB, Willett WC, et al. Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies. BMJ (2013); 347. PubMed: 23990623 PMCID: PMC3978819.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์