งานวิจัย

กลับ

8. งานวิจัยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พบว่าคนเป็นเบาหวานการกินผลไม้มากหรือน้อยมีผลต่อน้ำตาลในเลือดและอินสุลินไม่ต่างกัน (Effect of fruit restriction on glycemic control in patients with type 2 diabetes--a randomized trial)

งานวิจัยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พบว่าคนเป็นเบาหวานการกินผลไม้มากหรือน้อยมีผลต่อน้ำตาลในเลือดและอินสุลินไม่ต่างกัน (Effect of fruit restriction on glycemic control in patients with type 2 diabetes--a randomized trial)


สาระสำคัญ 

โภชนการบำบัดเป็นอีกทางเลือกที่สำคัญสำหรับการรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยเน้นให้ผู้ป่วยทานอาหารที่มีกากใยมาก รวมถึงผลไม้ ซึ่งการกินผลไม้มากหรือน้อยนั้นมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดไม่แตกต่างกัน


บทคัดย่อ


บทนำ

การศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสมมติฐานที่ว่าการกินผลไม้อย่างน้อยวันละ 2 ชิ้น เทียบกับกินไม่เกินวันละ 2 ชิ้น ทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดขึ้นจริงหรือไม่


วิธีวิจัยและผล

งานวิจัยแบบสุ่มแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบจากอาสาสมัครทั้งหมด 63 คน คุณสมบัติคือ (1)เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 มาไม่เกิน 1 ปี (2)มีค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม (HbA1C) ไม่เกิน 12% (3)ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือโรคต่อมน้ำเหลือง แบ่งสองกลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มแทรกแซง 32 คน กินผลไม้อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อวัน

- กลุ่มควบคุม 31 คน กินผลไม้ไม่เกินวันละ 2 ชิ้นต่อวัน

อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะมีนักโภชนาการให้คำปรึกษาและติดตามผลเลือด ก่อน/หลังทำวิจัย และสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน แนะนำให้ทานผลไม้สดทั้งลูกเท่านั้น ห้ามดื่มน้ำผลไม้แยกกาก ห้ามกินผลไม้กระป๋องหรือผลไม้อบแห้ง

หลังติดตามครบ 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าน้ำตาลสะสม (HbA1C) ของกลุ่มแทรกแซงลดลง 0.49 ± 0.2% และกลุ่มควบคุมลดลง 0.29 ± 0.1%

         

บทสรุป

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2 การกินผลไม้มากหรือน้อยไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือด น้ำหนักตัวหรือเส้นรอบเอวเลย จึงไม่มีความจำเป็นต้องจำกัดปริมาณผลไม้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้


บรรณานุกรม

Christensen AS., Viggers L., Hasselström K., Gregersen S. Effect of fruit restriction on glycemic control in patients with type 2 diabetes--a randomized trial. Nutr J. 2013;12:29. doi: 10.1186/1475-2891-12-29. PubMed PMID: 23497350; PubMed Central PMCID: PMCPMC3599615.

           

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์