งานวิจัย

กลับ

9. งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พบว่าอาหารธัญญพืชไม่ขัดสีสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อย ขณะที่อาหารธัญญพืชขัดสีสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานมาก (Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies)

งานวิจัยตามดูกลุ่มคนที่พบว่าอาหารธัญญพืชไม่ขัดสีสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานน้อย ขณะที่อาหารธัญญพืชขัดสีสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานมาก (Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies)


สาระสำคัญ 

ความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จะลดน้อยลง ถ้าเราหันมากินธัญพืชไม่ขัดสีมากขึ้น และลดปริมาณการกินธัญพืชขัดสีให้น้อยลง


บทคัดย่อ


บทนำ

ธัญพืชไม่ขัดสีช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภทที่2 ได้ดี เช่น ข้าวกล้อง โฮลวีท 100% รำข้าว จมูกข้าว ส่วนธัญพืชขัดสี เช่น ข้าวขาว แป้งขัดสีต่างๆ มีส่วนทำให้เป็นเบาหวานประเภทที่2 มากขึ้น


วิธีวิจัยและผล

การทบทวนงานวิจัยในยุโรป โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) คือเอาผลรวมของทุกการศึกษามาหลอมรวมกัน เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการกินธัญพืชไม่ขัดสีกับความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานประเภท 2

ข้อมูลบทคัดย่อวารสารทางการแพทย์ จากหอสมุดแห่งชาติสหรัฐ (PubMed) แบ่งเป็น

1. การกินธัญพืชไม่ขัดสี 2.การกินธัญพืชขัดสี 3.การกินธัญพืชทั้งหมด

พบว่าการกินธัญพืชไม่ขัดสีมีผลลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และการกินธัญพืชขัดสีมีผลเพิ่มความเสี่ยงการเป็นเบาหวานชนิดที่2 มากขึ้น


บทสรุป

การกินธัญพืชไม่ขัดสีมีผลลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะที่การกินธัญพืชขัดสีกลับมีผลเพิ่มความเสี่ยงการเป็นเบาหวานชนิดที่2 มากขึ้น


บรรณานุกรม

Aune D., Norat T., Romundstad P., Vatten LJ. Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. Eur J Epidemiol. 2013 Nov;28(11):845-58. doi: 10.1007/s10654-013-9852-5.


เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์