งานวิจัย

กลับ

10. งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าไขมันทำให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลิน (Mechanism of free fatty acid-induced insulin resistance in humans)

งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าไขมันทำให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลิน (Mechanism of free fatty acid-induced insulin resistance in humans)


สาระสำคัญ

สภาวะที่เซลล์กล้ามเนื้อดื้อต่ออินซูลิน คือการที่อินซูลินไม่สามารถนำกลูโคสเข้าไปในเซลล์ และไม่มีการเปลี่ยนกลูโคสในเซลล์ไปเป็นไกลโคเจน ซึ่งเป็นผลจากเซลล์กล้ามเนื้อมีไขมันสะสมมาก


บทคัดย่อ


บทนำ

งานวิจัยพิสูจน์กลไกการดื้อต่ออินซูลิน พบว่าการดื้ออินซูลินเกิดจากการมีไขมันเก็บสะสมไว้ในเซลล์มาก


วิธีวิจัยและผล

เริ่มงานวิจัยโดยการนำผู้เข้าร่วมวิจัย 9 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 22-46 ปี น้ำหนักตัว 70.3 +/- 2.5 กิโลกรัม และไม่มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน มาทำการ

(1) วัดระดับความเข้มข้นของไกลโคเจนและกลูโคสในเซลล์กล้ามเนื้อไว้ก่อน แล้วทำให้น้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ

(2) ฉีดอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือดให้ระดับอินซูลินในเลือดสูงผิดปกติ

(3) วัดการนำกลูโคสเข้าเซลล์และวัดอัตราเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนในเซลล์ พบว่าอินซูลินทำให้มีการนำกลูโคสเข้าเซลล์มากขึ้น มีการเปลี่ยนกลูโคสในเซลล์ไปเป็นไกลโคเจนมากขึ้น อันเป็นกลไกการทำงานของร่างกายตามปกติ

ต่อมาในขั้นทดลองก็ทำการฉีดไขมันจากอาหารตรงเข้าไปไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อก่อน แล้วทำให้น้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ แล้วฉีดอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือดให้ระดับอินซูลินในเลือดสูงผิดปกติ แล้ววัดการนำกลูโคสเข้าเซลล์และวัดอัตราเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนในเซลล์อีกครั้ง ซึ่งครั้งหลังนี้พบว่าอินซูลินไม่สามารถนำกลูโคสเข้าไปในเซลล์ และไม่มีการเปลี่ยนกลูโคสในเซลล์ไปเป็นไกลโคเจน ซึ่งเป็นสภาวะการณ์ที่เซลล์กล้ามเนื้อดื้อต่ออินซูลิน อันสืบเนื่องมาจากการมีไขมันไปสะสมในเซลล์กล้ามเนื้อมาก


บทสรุป

ไขมันทำให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลิน


บรรณานุกรม

Roden M, Price TB, Perseghin G, Petersen KF, Rothman DL, et al. Mechanism of free fatty acid-induced insulin resistance in humans. J Clin Invest. 1996 Jun 15; 97(12): 2859–2865.doi: 10.1172/JCI118742. PMCID: PMC507380 PMID: 8675698.

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์