งานวิจัย

กลับ

12. งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าโปรตีนจากพืชทำให้ฟอสเฟตคั่งในคนไข้โรคไตน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์ (Vegetarian Compared with Meat Dietary Protein Source and Phosphorus Homeostasis in Chronic Kidney Disease)

งานวิจัยที่พิสูจน์ว่าโปรตีนจากพืชทำให้ฟอสเฟตคั่งในคนไข้โรคไตน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์ (Vegetarian Compared with Meat Dietary Protein Source and Phosphorus Homeostasis in Chronic Kidney Disease)


สาระสำคัญ

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนอกจากจะจำกัดปริมาณฟอสเฟตที่ได้รับจากอาหารให้อยู่ในช่วง 800 มก./วันแล้ว การรู้แหล่งที่มาของโปรตีนมีความสำคัญมากเช่นกัน


บทคัดย่อ


บทนำ

โปรตีนจากพืชช่วยลดของเสียคั่งค้างและลดระดับฟอสฟอรัสในกระแสเลือดได้ ดังนั้นการกินมังสวิรัติจึงมีส่วนช่วยลดอัตราการตายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง


วิธีวิจัยและผล

การศึกษาแบบไขว้ (crossover trial) โดยนำผู้ป่วย 9 คน ที่มีค่าไต (eGFR= 32 ml/min) มาเปรียบเทียบระหว่างการกินอาหารมังสวิรัติและอาหารเนื้อสัตว์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าอาหารมังสวิรัติช่วยลดระดับฟอสฟอรัสและค่า FGF23 ในเลือดได้ดีกว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์


บทสรุป

แหล่งที่มาของโปรตีนมีผลต่อการรักษาสมดุลของฟอสฟอรัสในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโปรตีนที่ได้จากพืชช่วยลดการคั่งค้างของฟอสเฟตได้ดีกว่าโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์


บรรณานุกรม

Moe SM, Zidehsarai MP, Chambers MA, Jackman LA, Radcliffe JS, Trevino LL, et al. Vegetarian compared with meat dietary protein source and phosphorus homeostasis in chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2011;6(2):257-64. doi: 10.2215/CJN.05040610. PubMed PMID: 21183586; PubMed Central PMCID: PMCPMC3052214.

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์