งานวิจัย

กลับ

13. งานวิจัยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าอาหารแบบ DASH ลดอาการของโรคเก้าท์ได้ดีกว่าอาหารปกติ (Effects of the Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) Diet and Sodium Intake on Serum Uric Acid)

งานวิจัยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบที่พิสูจน์ว่าอาหารแบบ DASH ลดอาการของโรคเก้าท์ได้ดีกว่าอาหารปกติ (Effects of the Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) Diet and Sodium Intake on Serum Uric Acid)


สาระสำคัญ

อาหารแดชไดเอช (วิธีกินเพื่อหยุดความดันเลือดสูง) แบบเติมเกลือช่วยให้กรดยูริกลดลงได้


บทคัดย่อ


บทนำ

กรดยูริกเป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดโรคเก้าท์ และอาหารแดชไดเอทเป็นรูปแบบอาหารที่แนะนำสำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ รักษาโรคความดันเลือดสูงและโรคไขมันสูงได้โดยไม่ต้องใช้ยา การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ของการกินอาหารแดชไดเอทที่เติมเกลือทีละน้อยกับการลดกรดยูริก

วิธีวิจัยและผล

งานวิจัยนี้เอาผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันสูงและมีกรดยูริกสูงด้วยมา 103 คน สุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้กินอาหารลดความดันแบบแดชไดเอท (DASH diet) อีกกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารอเมริกันธรรมดา เป็นเวลา 30 วัน พบว่ากลุ่มที่กินอาหารลดความดันแบบแดชไดเอ็ทลดกรดยูริกในเลือดลงได้ ขณะที่กลุ่มกินอาหารธรรมดากรดยูริกไม่ลดเลย นอกจากนี้ตอนท้ายงานวิจัยยังได้ทดลองเพิ่มเกลือเข้าไปในอาหารแต่ละกลุ่มทีละน้อยๆ (60 120 และ 180 มล.โมล. ต่อวัน) พบว่ายิ่งมีเกลือมาก อาหารแดชไดเอทนั้นยิ่งมีผลลดกรดยูริกไห้น้อยลง


บทสรุป

อาหารแดชไดเอทช่วยลดยูริก ทำให้ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงดีขึ้น และการเพิ่มเกลือในอาหารช่วยลดกรดยูริกได้


บรรณานุกรม

Juraschek SP., Gelber AC., Choi HK., Appel LJ., Miller ER. Effects of the Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) Diet and Sodium Intake on Serum Uric Acid. Arthritis Rheumatol. 2016 Dec;68(12):3002-3009. PubMed PMID: 27523583 PMCID: PMC5363397 DOI: 10.1002/art.39813 

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์คือ ดร. สันต์ ศัลยแพทย์หัวใจและนักธุรกิจ Mr. Vivek Dhawan ทั้งสองเชื่อมั่นในวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและย้อนกลับโรคเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ด่วน
จดหมายข่าวสุขภาพ
อีเมล์จดหมายข่าวอัพเดทข้อมูลสุขภาพฟรี!

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019. Wellness We Care. All Rights Reserved..
นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซต์