lcp
viewbox

โรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจ คอเรสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน มะเร็ง และเส้นเลือดอุดตันเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง เพราะนอกจากจะเกิดผลกระทบกับประชากรจำนวนมากแล้ว ยังพบว่าเกิดกับผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงอีกด้วย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคที่ไม่ติดเชื้อเรื้อรัง ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวประมาณร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังมีแนวโนมที่จะเพิ่มระดับยาที่ได้รับและยิ่งทำให้อาการแทรกซ้อนแย่ลงกว่าเดิมแม้ว่าจะอยู่ในการควบคุมของแพทย์ก็ตาม งานวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเลือกวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย และมีความเครียดสะสมเรื้อรัง เป็นผลสำคัญที่ทำให้โรคเรื้อรังพัฒนาไปในระดับที่อันตราย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นอีกว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะพิการจากโรคเรื้อรัง

ณ ที่แห่งนี้ เรามุ่งหวังที่จะแบ่งปันเรื่องราวทางวิทยศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง ความตระหนักรับรู้จะเป็นก้าวแรกไปสู่การเปลี่ยนแปลง เราจะมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการควบคุมสุขภาพให้กับท่าน

พบการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมได้ที่เวลเนสวีแคร์ สร้างแรงกระตุ้นตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดี ค้นพบว่าอาหารที่เน้นพืชทั้งหมด การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนจะช่วยคุณยับยั้งโรคและหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้อย่างไร

จุดเริ่มต้นเล็กๆ.....กับการสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่

viewbox

จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาของนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมคอร์สสุขภาพที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์นั้น คุณหมอพบว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปฏิวัติชีวิตพิชิตโรค ถึงแม้ว่าแรงบันดาลใจจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่ก็มีเคล็ดวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี ซึ่งคุณหมอได้รวบรวมวิธีต่างๆไว้ดังนี้

viewbox

อาหารพืชเป็นหลัก PBWF

การจัดการความเครียด

ความเครียดคือการตอบสนองทั้งทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อที่จะรับมือหรือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
ความเครียดในชีวิตมีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

viewbox

การออกกำลังกาย

viewbox

การออกกำลังกายคือกุญแจสู่สุขภาพที่ดี เราออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย ทุกคนต่างรู้ว่าการออกกำลังกายคือส่วนสำคัญของสุขภาพ แต่ทว่าการมีแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้เข้าใจในแง่มุมที่หลากหลายของการออกกำลังกาย เช่น ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อการออกำลังกาย มาตรฐานของการออกกำลังกาย และประเภทการออกกำลังกาย อาทิ การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน การฝึกความแข็งแรงและรักษาสมดุล และการเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

กลุ่มสนับสนุน

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (support group) คือกลุ่มคนหัวอกเดียวกันที่มีปัญหาเหมือนกันเช่นป่วยเป็นโรคเดียวกัน หรือมีชะตากรรมเดียวกัน เช่นต่างก็มีลูกพิการเหมือนกัน เป็นต้น มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นพวก เพื่อให้การแก้ปัญหาของตัวเองด้วยตัวเองของแต่ละคนง่ายขึ้นกว่าทำอยู่คนเดียว ทั้งนี้กลุ่มจะดูแลกันเอง ไม่มีคนภายนอกมาชี้นำหรือบังคับ 

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นคนละอย่างกับกิจกรรมกลุ่มบำบัด (group therapy) ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ถูกนำมารวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะโรคโดยมีบุคลากรทางแพทย์เช่นแพทย์หรือพยาบาลหรือนักจิตนักสังคมคอยเป็นพี่เลี้ยงชี้นำหรือกำกับกิจกรรมกลุ่มเพื่อหวังผลในการรักษาโรคนั้นให้แก่สมาชิกกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคทางจิตเวชที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับคนอื่นมีผลโดยตรงต่อการหายของโรค

Know More

คุณเข้าใจหลักฐานวิทยาศาสตร์ดีพอหรือยัง

viewbox

How to use Scientific evidence? How much we can trust the information on internet?

viewbox

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

viewbox
viewbox

มีงานวิจัยทางวิทยาศาตร์ที่น่าเชื่อถือหลายชิ้นสนับสนุนประโยชน์ของอาหารที่เน้นพืชทั้งหมดในการป้องกันและยับยั้งโรคเรื้อรัง อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลของอาหารที่เรารับประทานต่อสุขภาพของเรา