DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

สุขภาพดีด้วยตัวเอง

แค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง (2 วัน 1 คืน) เป็นโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังมีสุขภาพดีหรือผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน เป็นต้น) ได้มาเรียนรู้และฝึกทักษะแนวทางการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติตัว หรือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification)โดยเนื้อหาในหลักสูตรมีพื้นฐานจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ผู้เข้าร่วมแค้มป์ จะได้รับความรู้ ผ่านกระบวนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ทราบตัวชี้วัดทางสุขภาพที่เหมาะสม สามารถติดตามได้ด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนรู้ภายในแค้มป์ จะประกอบด้วยการเรียนเนื้อหา การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การสาธิตการสอน การลงมือทำด้วยตนเอง ในหัวข้อที่สำคัญในการมีสุขภาพดี ได้แก่ ด้านอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และการนอนหลับ ผู้เข้าร่วมแค้มป์ จะได้เข้าพักในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน พร้อมรับประทานอาหารแบบ Plant-Based, Whole Food,Low Fat  ที่เป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

คุณเกล

Product specialist

ได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ โดยการที่ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีทั้งกายและใจ ทำให้มีอายุที่ยืนยาว

คุณอภิรญาศ์

ผู้แทนยา

อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหาร การปฏิบัติตัว การ Prevent and Reverse ร่างกายตัวเอง
Previous
Next

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล