DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

คลินิกสุขภาพสตรี

ผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีความต้องการการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากสุขภาพของผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีความเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการด้านร่างกายที่แตกต่าง รวมถึงความเสื่อมถอยของสุขภาพ อันเนื่องมากจากอายุที่มากขึ้น การใช้งานอวัยวะต่างๆที่ไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงวัย ปัญหาสุขภาพจึงแตกต่างกัน

ผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 20-34 ปี เริ่มมีการพัฒนาของฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ ปัญหาสุขภาพที่มักพบในวัยนี้ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาผิดปกติไม่สม่ำเสมอ และอาการปวดประจำเดือน ปัญหาสิวและผิวพรรณ บางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสิวและผิวพรรณซึ่งเกิดจากฮอร์โมน ปัญหาน้ำหนักตัว

ผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี สัญญาณต่างๆของร่างกายก็เริ่มแสดงออกมา เพราะผู้หญิงวัย 35 ปีขึ้นไปมี ภาระหน้าที่ต่างๆ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง รวมถึงไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ปัญหาน้ำหนักตัวและการเผาผลาญ ผิวพรรณ รูปร่าง สายตา กระดูก สมองและความจำก็ตามมามากมาย รวมทั้งความเครียด ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม วัยนี้บางคนแต่งงานมีครอบครัว สุขภาพของคุณแม่ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ในช่วงตั้งครรภ์ ไปจนถึงหลังคลอดก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ผู้หญิงช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป เป็นวัยที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าแต่ก่อน เริ่มก้าวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทอง “ฮอร์โมน” เป็นหนึ่งในตัวแปรสุขภาพที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ฮอร์โมนเพศ โกรทฮอร์โมน ไทรอยด์ฮอร์โมน ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ดังนั้นการรักษาสมดุลของฮอร์โมนจึงเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงไม่ควรมองข้าม เพื่อให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกันอย่างสมดุล

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) คือ กุญแจสำคัญ เพื่อให้เกิดภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Health) ในทุกๆช่วงวัยของผู้หญิง อันนำไปสู่การชะลอความเสื่อม ความเจ็บป่วย คงความแข็งแรง สวยสดใสสมวัย จากภายในสู่ภายนอก เริ่มต้นรู้จักสุขภาพของคุณให้ลึกซึ้ง เพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน คลินิกสุขภาพสตรี ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ เราใช้หลักการดูแลสุขภาพสุภาพสตรีแบบองค์รวมในทุกๆมิติเพื่อให้เกิดภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดในแต่ละช่วงวัย ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ด้วยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เน้นการบำบัดรักษาด้วยธรรมชาติและสมุนไพร ผสานกับศาสตร์อายุรเวท โภชนบำบัด และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่ช่วยให้คุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ตั้งแต่ฮอร์โมน อารมณ์ จิตใจ และการไหลเวียนของโลหิตให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง

โปรแกรม

คุณแม่หลังคลอด จำเป็นต้องใส่ใจตัวเองให้มากทั้งการบำรุงเลือด เพื่อทำให้ระบบไหลเวียนในร่างกายเกิดความสมดุล รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบสัดส่วน เพื่อฟื้นฟูร่างกายและสร้างน้ำนมให้กับลูกอย่างเพียงพอ