DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

ปรับสมดุลการนอนหลับ

แค้มป์ปรับสมดุลการนอนหลับ (5 วัน 4 คืน ) ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ออกแบบมาเพื่อปรับสมดุลการนอนหลับ เหมาะสำหรับ ผู้ที่นอนหลับยาก นอนติดต่อกันต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ในแต่ละคืน ตื่นกลางดึกบ่อย หลับไม่สนิท รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน ไม่มีสมาธิจดจ่อ เครียด หงุดหงิดง่าย หลงลืมง่าย ด้วยแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม  ด้วยการผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือก ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์อายุรเวท ร่วมกับศาสตร์ด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  รูปแบบแค้มป์ปรับสมดุลการนอนหลับ เป็นการเรียนรู้ผ่านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการบำบัดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ศาสตร์อายุรเวท และศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลการนอน    โดยผู้เข้าร่วมแค้มป์จะได้ร่วมกับกับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เพื่อออกแบบการรักษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล  และรับการบำบัดด้วยทรีทเม้นท์ ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ  เพื่อคืนช่วงเวลาการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพให้คุณ เพื่อให้หลับง่าย หลับสนิท และหลับได้ยาวขึ้น เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสและมีพลัง

Previous
Next

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล