DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

การนอนหลับ

tab-article บทความ

บทความ

การนอนหลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่น้อยไปกว่าการได้รับประทานอาหารที่ดี ในปัจจุบันพบว่าคนมีปัญหาการนอนหลับหรือนอนไม่พอเพิ่มมากขึ้น อาจเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะทางจิตใจ
การนอนหลับเปรียบเสมือนเป็นการเติมพลังงานให้ชีวิต แต่หากนอนไม่หลับแล้วก็เปรียบเสมือนพลังงานในชีวิตลดลง ในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยการนอนหลับที่สมบูรณ์คือต้องมีธาตุทั้ง 4 ที่สมดุล ทั้งธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
จจุบันมีหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อการนอน เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้เรามีโอกาสเกิดปัญหาในการนอนไม่หลับสูง โดยในปัจจุบันนี้พบว่า 1 ใน 3 ของคนวัยทำงานจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับมากขึ้น บทความนี้จะพูดถึงศาสตร์แพทย์แผนไทย ที่มีการใช้ตำรับยาสมุนไพรในการรักษาอาการนอนไม่หลับ ซเป็นกลุ่มยาหอมหรือกลุ่มยาที่มีรสร้อน
การนอนหลับที่ดีจะทำให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนเต็มที่ เปรียบเสมือนการชาร์ตพลังให้พร้อมที่จะทำกิจกรรมในวันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณมีปัญหานอนไม่หลับ หรือนอนไม่พอ
การนอนหลับ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราไม่น้อยไปกว่าการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เราใช้เวลาในการนอนถึง 1 ใน 3 ของชีวิต ซึ่งช่วงที่เรานอนหลับนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกหรอ ในขณะที่สมองได้เรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันนำไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยมองว่าอาการนอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ หากเกิดการเสียสมดุล อาจจะทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง
tab-video วิดีโอ

วิดีโอ

หมอสันต์ – อาการนอนไม่หลับ

VIDEO LENGTH – 5.01 mins

ดูแลสุขภาพการนอนกับวีแคร์คลินิก

VIDEO LENGTH – 3.23 mins

Exercise we care : EP. 1 ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย

VIDEO LENGTH – 3.00 mins

Exercise we care : EP. 2 Stretching ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

VIDEO LENGTH – 16.30 mins
tab-e-learning บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

เปลี่ยนมารับประทานอาหาร Plant-based whole food แล้วดีอย่างไร

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..