ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเวลล์เนส วีแคร์ และเมก้า วีแคร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมภริยาทหารเรือจัดอบรมในหัวข้อ “Good Health by Yourself” สุขภาพดีด้วยตนเอง โดยนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
ใช้ชีวิตให้ฟิตยิ่งขึ้น ด้วยการปรับกายใจให้สมดุล” โดย น.พ.พงศ์ภากร ศรธนะรัตน์ (หมอเทมส์) จากศูนย์เวลเนส วีแคร์ และหัวข้อ “รู้ทันกลโกงออนไลน์” โดย พ.ต.ต. วีระพงษ์ แนวคำดี สารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ศูนย์เวลเนส วีแคร์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน และสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย จัดแค้มป์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้รับเกียรติจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่าน คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เมก้า ไลฟไซแอนซ์ จำกัด มหาชน ได้รับเกียรติจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ภายในแค้มป์นี้ผู้เรียนนั้นได้ทำการประเมินระดับความเครียดของตนเองและเข้าใจถึงสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเครียด