วีแคร์ สหคลินิก

วีแคร์ คลินิก เป็นส่วนหนึ่งของเวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ เราดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ภายใต้หลักการของการมีสุขภาพดี โดยการรวมกันของสุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคมสิ่งแวดล้อม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์อายุรเวท ร่วมกับศาสตร์ด้านโภชนบำบัด การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลัก (Plant-Based,Whole Food,Low Fat) และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต คุณจะได้ดูแลสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ เราเน้นป้องกันการเกิดโรคมาเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นการรักษาโรค ไม่เพียงแค่โรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้น เราดูแลครอบคลุมโรคภัยที่เกิดจากปัญหากับทั้งระบบของร่างกาย โดยมีเป้าหมายของการรักษา คือ การแก้ไขสาเหตุของโรคควบคู่ไปกับการดูแลให้อาการดีขึ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความรู้ในการดูแลตัวเอง ใช้การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine ) และยาสมุนไพร  มี 7 คลินิกเฉพาะด้านที่พร้อมรองรับปัญหาสุขภาพของท่านในไลฟ์สไตล์ต่างๆ ประกอบไปด้วย คลินิกสุขภาพการนอน, คลินิกสุขภาพสมอง, คลินิกบรรเทาปวด, คลินิกสุขภาพทางเดินหายใจและภูมิแพ้, คลินิกสุขภาพสตรี, คลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร, คลินิกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และคลินิกฟื้นฟูมะเร็ง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแพทย์ทางเลือกนั้น ไม่ได้เป็นการทดแทนการดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (conventional medicine) ดังนั้น หากคุณกำลังใช้ยาตามใบสั่งแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องยกเลิกยาหรือการรักษาที่ตนเองได้มาแต่เดิม สามารถใช้ทั้งสองหลักการควบคู่กันไป เพียงแต่แนวทางการรักษาที่วีแคร์ คลินิก จะมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยในเรื่อง การกิน การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตจนถึงระดับที่ผู้ป่วยดูแลตัวเองได้ด้วยตนเอง จึงสามารถทำคู่ขนานไปกับการรักษาในโรงพยาบาลได้

“เพราะการนอน” คือปัจจัยหนึ่งของการมีสุขภาพดี การนอนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ความปวดเป็นสัญญาณที่ร่างกายบอกให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่แสดงถึงความผิดปกติในร่างกาย
เราเข้าใจถึงความไม่สุขสบายของคุณจากภาวะภูมิแพ้ที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
ผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีความต้องการการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากสุขภาพของผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีความเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการด้านร่างกายที่แตกต่าง
สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลำไส้ …เพราะ 70-80% ของระบบภูมิต้านทานในร่างกายเราทั้งหมด รวมกันอยู่ที่ลำไส้
ภาวะความเจ็บป่วยของผู้คนในปัจจุบัน กว่า 75% เป็นความป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคมะเร็งหลายชนิดเป็นโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย

ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ