DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

คลินิกฟื้นฟูมะเร็ง

โรคมะเร็งหลายชนิดเป็นโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย อีกหนึ่งทางเลือกก็คือ การผสานการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีอยู่เข้ากับแพทย์ทางเลือก (Integrative Healthcare) แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยหลักการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Health) ทั้งกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ โดยใช้พื้นฐานการแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตและการฟื้นฟูโรคมะเร็งหลังการรักษาด้วยการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด เป็นแก่นกลางแล้วนำวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ทางเลือก ทั้งการแพทย์แผนไทย และอายุรเวท ที่เห็นร่วมกันว่าปลอดภัยเข้ามาผสมผสานออกแบบเป็นโปรแกรมการเรียนรู้และฟื้นฟู ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ คุณจะได้ฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางธรรมสีเขียวที่เงียบสงบ จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและได้สัมผัสธรรมชาติอันแสนสดชื่น เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี