DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

อื่นๆ

บทความ

บทความ

การนอนหลับเปรียบเสมือนเป็นการเติมพลังงานให้ชีวิต แต่หากนอนไม่หลับแล้วก็เปรียบเสมือนพลังงานในชีวิตลดลง ในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยการนอนหลับที่สมบูรณ์คือต้องมีธาตุทั้ง 4 ที่สมดุล ทั้งธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
Office Syndrome เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงาน ในมุมมองของแพทย์แผนไทย เกิดจากการที่เลือดและลมในร่างกาย ติดขัด เดินไม่สะดวก ทำให้เกิดการคั่งค้างของสารพิษ โดยมักจะเป็นบริเวณ ฐานคอ ต้นคอ บ่า สะบัก
มันดาลา (Mandala) เป็นรูปแบบศิลปะทรงกลมที่นักจิตวิทยาใช้เพื่อเข้าถึงความคิดในจิตใต้สำนึกผ่านสัญลักษณ์ สามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้ ใช้รูปทรงอะไรก็ได้ ใช้สีสันยังไงก็ได้ แต่ทุกอย่างจำเป็นต้องเข้ามาอยู่เป็นองค์ประกอบของรูปทรงวงกลม ในบทความนี้จะพูดถึงประโยชน์ของมันดาลาที่มีส่วนช่วยในการฝีกสมาธิ
ข้อสงสัยที่ว่าไขมันดี กลุ่มอาหารที่มีไขมันที่ดี (HDL) ช่วยลดไขมันเลว( LDL) ได้จริงไหม? บทความนี้จะแนะนำให้เรารู้จักไขมันแต่ละประเภทในร่างกาย ว่ามีประโยชน์และความเสี่ยงในด้านใดบ้าง เพื่อการดูแลสุขภาพและควบคุมการบริโภคได้อย่างเหมาะสม
อาการปวดศีรษะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยเกิดจากสาเหตุที่หลากหลายแม้จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่ถ้าหากปล่อยไว้นานความรุนแรงอาจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
กล้วย เป็นผลไม้ที่หาง่ายออกทุกฤดูกาล” เป็นผลไม้ที่รับประทานกันตั้งแต่เด็กทารกจนถึงทุกช่วงวัยของชีวิต ทั้งยังนำมาทำกับข้าว หรือนำมาทำขนมอีกด้วย
วิดีโอ

วิดีโอ

Ep.3 รักษาโรคความดันด้วยตัวเอง จนหมอต้องตกใจ

VIDEO LENGTH – 3.03 mins

EP.4 รักษาโรคด้วยตัวเองเมื่อเป็นโรคหัวใจขาดเลือด

VIDEO LENGTH – 3.12 mins

EP.5 รักษาโรคเบาหวานด้วยตัวเอง ให้ห่างไกลหมอและยา

VIDEO LENGTH – 2.53 mins

EP.2 รักษาโรคเครียดด้วยตนเอง คุณเองก็ทำได้

VIDEO LENGTH – 3.19 mins
บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

เปลี่ยนมารับประทานอาหาร Plant-based whole food แล้วดีอย่างไร

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..