เกี่ยวกับเรา

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์   ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) แห่งแรกของเมืองไทย ก่อตั้งโดย นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ คุณวิเวก ดาวัน นักธุรกิจผู้ใส่ใจสุขภาพ(CEO & Chief Coach, MEGA We care) จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (Self-Remedy)” เพื่อการมีสุขภาพดีและสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งสองท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มวกเหล็กวัลเลย์ (Muak Lek Valley) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในเขตมวกเหล็ก-เขาใหญ่

สิ่งที่เราทำ

ศูนย์ฯแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลักไขมันต่ำ (Plant-Based, Whole Food, Low Fat)  การออกกำลังกาย และการรักษาโรคด้วยหลักสติ การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good health by yourself) รูปแบบการอบรม คือแค้มป์สุขภาพ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร  ให้คนได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง

รู้จักเรา

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ก่อตั้งโดยนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA We care) ทั้งสองท่านเชื่อมั่นในแนวทางการป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle Modification) ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งสองท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง

เรื่องราวความสำเร็จของเรา

นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจ ที่ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อเกิดเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเมื่ออายุ 55 ปี และมีอาการเจ็บหน้าอกระหว่างออกแรงหรือขณะเครียด ความกลัวตายทำให้เขาปฏิเสธการรักษามาตรฐาน ทั้งการทำ Balloon Angioplasty หรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (CABG-Coronary Artery Bypass Grafting)
คุณวิเวก ดาวัน ผู้ก่อตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้นำหัวหน้าโค้ชแห่งแบรนด์เมก้าวีแคร์ เป็นผู้บริหาร และเป็นบุคคลแนวหน้าในวงการสุขภาพ ยารักษาโรคและอาหารเสริม เขามีปรัญชาความคิดในการทำงาน และพันธกิจ คือ “ช่วยผู้คนให้มีสุขภาพดี ตราบเท่าที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่” ด้วยการมี “สุขภาพให้ดีได้ด้วยตัวเอง” นี่คือวัตถุประสงค์หลักของศูนย์ดูแลสุขภาพ เวลเนส วีแคร์ ที่ท่านได้ร่วมก่อตั้งขึ้น
Previous
Next
นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจ ที่ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อเกิดเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเมื่ออายุ 55 ปี และมีอาการเจ็บหน้าอกระหว่างออกแรงหรือขณะเครียด ความกลัวตายทำให้เขาปฏิเสธการรักษามาตรฐาน ทั้งการทำ Balloon Angioplasty หรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (CABG-Coronary Artery Bypass Grafting)
คุณวิเวก ดาวัน ผู้ก่อตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้นำหัวหน้าโค้ชแห่งแบรนด์เมก้าวีแคร์ เป็นผู้บริหาร และเป็นบุคคลแนวหน้าในวงการสุขภาพ ยารักษาโรคและอาหารเสริม เขามีปรัญชาความคิดในการทำงาน และพันธกิจ คือ “ช่วยผู้คนให้มีสุขภาพดี ตราบเท่าที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่” ด้วยการมี “สุขภาพให้ดีได้ด้วยตัวเอง” นี่คือวัตถุประสงค์หลักของศูนย์ดูแลสุขภาพ เวลเนส วีแคร์ ที่ท่านได้ร่วมก่อตั้งขึ้น
Previous
Next

ทีมของเรา

ทีมเวลเนส วีแคร์

เราใส่ใจและให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า และปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดและเป็นกันเองให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน เราดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ภายใต้หลักการของการมีสุขภาพดี โดยการรวมกันของสุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ด้วยทีมงานที่ประกอบไปด้วยผู้ชำนาญการในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการและโภชนบำบัด ผู้ชำนาญการด้านการประกอบอาหารแบบพืชเป็นหลัก (PBWF) แพทย์แผนไทย ครูสอนโยคะ เป็นต้น รวมทั้งทีมผู้ชำนาญการด้านอื่นๆ  ล้วนได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถจากสถาบันชั้นนำ และการอบรมความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละสาขาตามมาตรฐานของศูนย์เวลเนส วีแคร์

พาร์ทเนอร์ของเรา