DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

คุณวิเวก ดาวัน ผู้ก่อตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้นำหัวหน้าโค้ชแห่งแบรนด์เมก้าวีแคร์ เป็นผู้บริหาร และเป็นบุคคลแนวหน้าในวงการสุขภาพ ยารักษาโรคและอาหารเสริม เขามีปรัญชาความคิดในการทำงาน และพันธกิจ คือ “ช่วยผู้คนให้มีสุขภาพดี ตราบเท่าที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่” ด้วยการมี “สุขภาพให้ดีได้ด้วยตัวเอง” คุณวิเวก ดาวัน มีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ ต้องสวนหัวใจ ในช่วงเวลานั้น คุณวิเวกได้อ่านวิจัยของดร. ดีน ออร์นิช จากสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ผลวิจัยกล่าวว่า การรับประทานอาหารที่ทำจากพืช อาหารปราศจากการปรุงแต่ง อาหารไขมันต่ำ และการออกกำลังกายเยอะๆ สามารถเปิดหลอดเลือดและลดความเจ็บป่วยจากโรคหัวใจได้ วิจัยนี้และฉบับอื่นๆเป็นแรงบันดาลใจให้คุณวิเวกเริ่มรับประทานอาหารที่ทำจากพืชและเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต จนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง นี่คือวัตถุประสงค์หลักของศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ ที่ท่านได้ร่วมก่อตั้งขึ้น

คุณวิเวกให้ความสำคัญในเรื่องมีสุขภาพดีด้วยตัวเอง และได้ทำโครงการ Good Health by Yourself (GHBY) ที่เมก้า วีแคร์ โดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าคนสุขภาพแข็งแรงก็จะมีความสุขมากขึ้น และมาทำงานอย่างมีความสุข ชีวิตจะสนุกมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานจะดีขึ้น และส่งผลต่อความสุขในครอบครัวของพนักงานด้วย 

นอกจากนี้ คุณวิเวกยังมีหน้าที่คือ การเป็นผู้นำหัวหน้าโค้ช ซึ่งคือการให้คำแนะนำและสนับสนุนพนักงานมากที่สุดอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างองค์กรที่ใฝ่ฝัน รวมถึงคุณวิเวกไม่ได้รักและใส่ใจคนในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรักและใส่ใจลูกค้าของเวลเนส วีแคร์ ด้วย เพราะเขาอยากให้ลูกค้าทุกคนสุขภาพดีและมีความสุข นี่คือสาเหตุที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ และเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ เวลเนส วีแคร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และช่วยผู้คนให้มีสุขภาพดี ตราบเท่าที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่