DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

คลินิกสุขภาพการนอน

“เพราะการนอน” คือปัจจัยหนึ่งของการมีสุขภาพดี การนอนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองโดยอย่างน้อยควรนอนให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงต่อวัน การนอนหลับอย่างเพียงพอจะทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า หน้าตาสดใส และช่วยให้กระบวนการต่างๆในร่างกายได้พักผ่อนและช่วยให้เกิดการฟื้นฟูทำงานของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ระบบประสาทและสมองเสื่อมลง การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาทั้งส่งผลต่อสุขภาพกาย โดยจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับจะเพิ่มโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคในด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจวาย โรคไขมันสูง โรคความดันโลหิตสูง ในด้านสังคมและอารมณ์ทำให้หงุดหงิดง่าย จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาการนอนหลับถึง 2 เท่า คลินิกสุขภาพการนอน ที่ เวลเนส วีแคร์ เราจึงออกแบบโปรแกรมสุขภาพเพื่อปรับสมดุลการนอนหลับด้วยแนวทางการรักษาแบบองค์รวม โดยเน้นการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์อายุรเวท ร่วมกับศาสตร์ด้านโภชนบำบัด และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆ และทรีทเมนท์สูตรเฉพาะของวีแคร์ คลินิก คุณจะได้ดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลการนอนหลับ คืนช่วงเวลาการนอนหลับพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ

เช็คลิสต์ 8 สัญญาณเตือนเข้าข่ายโรคนอนไม่หลับ (Insomnia Disorder)

□ นอนหลับยาก ใช้เวลานานกว่าจะหลับได้
□ นอนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางดึกบ่อยๆ
□ นอนหลับไม่สนิท ทำให้ฝันมากหรือฝันร้ายบ่อยๆ
□ รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่นเมื่อตื่นขึ่นมาในตอนเช้า
□ ชั่วโมงนอนไม่มากเท่าที่ควร ตื่นแต่เช้าตรู่แม้จะนอนดึก
□ รู้สึกง่วงมากในระหว่างวัน
□ สมาธิสั้น ไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนหรือการทำงาน
□ มีภาวะทางอารมณ์ไม่คงที่ เครียด กระสับกระส่าย หงุดหงิด

 

หากคุณตอบ “ใช่” มากกว่า 1 ข้อ ขึ้นไป คุณเข้าข่าย “โรคนอนไม่หลับ”

โปรแกรม

ปรับสมดุลการนอนหลับ คืนช่วงเวลาการนอนหลับพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณ เพื่อให้คุณหลับได้ง่ายขึ้น หลับสนิท และหลับได้ยาวขึ้น
ปรับสมดุลการนอนหลับ คืนช่วงเวลาการนอนหลับพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณ เพื่อให้คุณหลับได้ง่ายขึ้น หลับสนิท และหลับได้ยาวขึ้น เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสและมีพลัง