DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

รีทรีททางจิตวิญญาณ

แค้มป์รีทรีททางจิตวิญญาณ (4วัน3คืน) เป็นการหลีกเร้นไปอยู่ในสถานที่สงบ เป็นธรรมชาติ เพื่อหันเหความสนใจจากโลกภายนอกที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้งหก กลับเข้าไปสนใจความตื่นรู้และสงบเย็นที่ภายใน ในสภาวะที่ไร้ความคิด เป็นการขยายการรับรู้  (Perception)  ให้ลึกละเอียดยิ่งไปกว่าอายตนะ ดำเนินการสอนโดยนพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายจากการทำงานและวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ผู้ที่กำลังเผชิญกับความเบื่อหน่าย ท้อแท้ ความเศร้า ความทุกข์ในชีวิตประจำวันหรือการจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นๆในอดีต คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ความคิด และจิตวิญญาณ ทั้งในทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เนื้อหาในแค้มป์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันหรือวิทยาศาสตร์ เป้าหมายหลักของแค้มป์นี้ คือการปล่อยวางความคิด  โดยในรูปแบบการสอนภายในแค้มป์นี้เลือกเอาคำสอนที่เด่นของทุกศาสนามาใช้ แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาใดๆทั้งสิ้น  (Spiritual but not religious)  ไม่มีพิธีกรรม ไม่มีการปฏิบัติ ไม่ต้องมีการบูชาหรือสวดมนต์ใดๆ แต่งกายตามสบาย ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดเป็นการเฉพาะ ไม่ต้องอดอาหาร โดยท่านจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเป็นพื้นฐาน มิใช่เรียนความรู้หรือคอนเซ็ปต์ หลักปฏิบัติเพียงหลักเดียวที่จะได้เรียนรู้คือ การทำอย่างไรที่จะหลุดพ้นจากความยึดติดในความเป็นบุคคล (Ego) ไปสู่ความตื่นอย่างรู้ตัว โดยมุ่งเน้นที่ปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ โดยปฏิบัติผ่านเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้การปฏิบัติดำเนินไปได้

คุณนารุจ

รู้สึกเหมือนเราได้มาพักบ้านผู้ใหญ่ที่เขาใจดี โอบอ้อมอารี
Previous
Next

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล