แค้มป์สุขภาพ

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ เราเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลักไขมันต่ำ (Plant-Based, Whole Food, Low Fat)  การออกกำลังกาย และการรักษาโรคด้วยหลักสติ การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (Self-Remedy)” ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good Health by Yourself) รูปแบบการอบรม คือแค้มป์สุขภาพ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร  ให้คนได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Sustainable health improvement) โดยคอร์สของเราได้ออกแบบภายใต้หลักการของการแพทย์แผนปัจจุบัน (Modern Medicine) ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัย

มาพักผ่อนร่างกายและจิตใจ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตความคิดและจิตวิญญาณโดยมุ่งเน้นไปที่ตอนนี้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยหลักการดูแลรักษาแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ โดยใช้พื้นฐานการแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ชีวิต
เน้นให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในวัยก่อนเกษียณ ได้มารวมกลุ่มกันและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลาย ช่วยฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบตรรกะ ฝึกความจำ ลดภาวะความเหงาและซึมเศร้า ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น
แค้มป์ปรับสมดุลการนอนหลับ ออกแบบมาเพื่อปรับสมดุลการนอนหลับ เหมาะสำหรับ ผู้ที่นอนหลับยาก นอนติดต่อกันต่ำกว่ากว่า 6 ชั่วโมง ในแต่ละคืน
มาเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง พร้อมวางแผนมื้ออาหารแบบพืชเป็นหลักที่เหมาะกับตัวเอง กับแค้มป์ภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตโรคด้วยตนเอง (Reverse Weight by yourself Camp) 3 วัน 2 คืน

ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ

“คุณสุภาทิพย์ อายุ 67 ปี เข้าร่วมแค้มป์คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (Senior Quality Life Camp) SQL เพราะเป็นแพทย์แผนไทยจึงมีความสนใจในเรื่องสมุนไพร จึงมาเข้าแค้มป์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน”
“คุณณัฐพล จงธรรมอนุรักษ์ อายุ 74 ปี เข้าร่วมแค้มป์คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (Senior Quality Life Camp) SQL เนื่องจากติดตามคุณหมอสันต์ทางเพจอยู่แล้ว เลยสนใจอยากเข้าร่วมแค้มป์ จึงชวนเพื่อนๆมาด้วยกัน รู้สึกประทับใจในหลายๆอยากจากที่ได้มาเข้าร่วมแค้มป์ในครั้งนี้”
“ผมคิดว่าการมาครั้งนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันรวมกับแพทย์ทางเลือกได้ดีมากๆ”
“เราเป็นผู้ป่วยมะเร็ง แล้วกลับมาเป็นซ้ำอีก เพราะดูแลตัวเองได้ไม่ถูกวิธี”
“ได้เรียนรู้ในการฝึกสมาธิปล่อยวางในทางความคิด พี่รู้สึกว่าประทับใจในการสอนของทุกๆคน โดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดลมหายใจถือว่าโอเคมากค่ะ”