DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

สมุนไพร

บทความ

บทความ

จจุบันมีหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อการนอน เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้เรามีโอกาสเกิดปัญหาในการนอนไม่หลับสูง โดยในปัจจุบันนี้พบว่า 1 ใน 3 ของคนวัยทำงานจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับมากขึ้น บทความนี้จะพูดถึงศาสตร์แพทย์แผนไทย ที่มีการใช้ตำรับยาสมุนไพรในการรักษาอาการนอนไม่หลับ ซเป็นกลุ่มยาหอมหรือกลุ่มยาที่มีรสร้อน
อาหารไทย จัดเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยพืชผักและเครื่องเทศสมุนไพร ด้วยภูมิปัญญาด้านองค์ความรู้ตามศาสตร์แพทย์แผนไทยที่ใช้อาหารเป็นยาเพื่อบรรเทาอาการป่วย จึงทำให้เครื่องเทศสมุนไพรอยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ ทั้งร้อน ทั้งฝนรวมถึงฝุ่นPM2.5 และมลพิษต่างๆที่มาจากอากาศก็เป็นเรื่องยากที่ร่างกายของเราจะปรับตัวได้ทัน และสิ่งที่เป็นผลกระทบตามมานั่นก็คืออาการหวัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
วิดีโอ

วิดีโอ

หมอสันต์ – อาการนอนไม่หลับ

VIDEO LENGTH – 5.01 mins

ดูแลสุขภาพการนอนกับวีแคร์คลินิก

VIDEO LENGTH – 3.23 mins
บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

เปลี่ยนมารับประทานอาหาร Plant-based whole food แล้วดีอย่างไร

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..