DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

สมุนไพร

tab-article บทความ

บทความ

“ความเครียด” เกิดขึ้นได้จากหลายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเรียน ปัญหาครอบครัว โดยความเครียดส่งผลให้เกิดอาการ
มะระขี้นก ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทุกภาค หาได้ง่ายตามรั้วบ้าน ที่ชาวบ้านนิยมนำมาทานกับน้ำพริก ถึงแม้จะมีรสขมแต่มีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกาย
เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายที่เคยแข็งแรงก็โรยลงตามวัย และกาลเวลา จะเริ่มเห็นจากความเสื่อมของร่างกายเช่น นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องผูก มีลมในท้องเยอะ
อาการท้องผูก เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้ได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ระบบการเผาผลาญก็ทำงานช้าลง ทำให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหา ส่งผลให้ ผู้สูงอายุท้องผูก ไม่ขับถ่าย
จจุบันมีหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อการนอน เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้เรามีโอกาสเกิดปัญหาในการนอนไม่หลับสูง โดยในปัจจุบันนี้พบว่า 1 ใน 3 ของคนวัยทำงานจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับมากขึ้น บทความนี้จะพูดถึงศาสตร์แพทย์แผนไทย ที่มีการใช้ตำรับยาสมุนไพรในการรักษาอาการนอนไม่หลับ ซเป็นกลุ่มยาหอมหรือกลุ่มยาที่มีรสร้อน
อาหารไทย จัดเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยพืชผักและเครื่องเทศสมุนไพร ด้วยภูมิปัญญาด้านองค์ความรู้ตามศาสตร์แพทย์แผนไทยที่ใช้อาหารเป็นยาเพื่อบรรเทาอาการป่วย จึงทำให้เครื่องเทศสมุนไพรอยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
tab-video วิดีโอ

วิดีโอ

tab-e-learning บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

เปลี่ยนมารับประทานอาหาร Plant-based whole food แล้วดีอย่างไร

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..