DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

การจัดการความเครียด

tab-article บทความ

บทความ

หมายถึง ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ระดับฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะถูกเรียกว่า ภาวะ “hypogonadism”
Office Syndrome เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงาน ในมุมมองของแพทย์แผนไทย เกิดจากการที่เลือดและลมในร่างกาย ติดขัด เดินไม่สะดวก ทำให้เกิดการคั่งค้างของสารพิษ โดยมักจะเป็นบริเวณ ฐานคอ ต้นคอ บ่า สะบัก
มันดาลา (Mandala) เป็นรูปแบบศิลปะทรงกลมที่นักจิตวิทยาใช้เพื่อเข้าถึงความคิดในจิตใต้สำนึกผ่านสัญลักษณ์ สามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้ ใช้รูปทรงอะไรก็ได้ ใช้สีสันยังไงก็ได้ แต่ทุกอย่างจำเป็นต้องเข้ามาอยู่เป็นองค์ประกอบของรูปทรงวงกลม ในบทความนี้จะพูดถึงประโยชน์ของมันดาลาที่มีส่วนช่วยในการฝีกสมาธิ
อาการปวดศีรษะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยเกิดจากสาเหตุที่หลากหลายแม้จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่ถ้าหากปล่อยไว้นานความรุนแรงอาจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ความรู้สึกที่ไม่อยากให้วันจันทร์มาถึง ยังไม่พร้อมกับการทำงานในวันแรกของสัปดาห์ รู้สึกเบื่อหน่าย เหนื่อยล้า อาจเป็นเพราะปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการทำงาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน จนเกิดความรู้สึกไม่อยากมาทำงาน ในบทความนี้จะบอกถึง 6 แนวคิดที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว
การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ สังเกตได้ว่าคนเราใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ ในขณะที่เรานอนหลับนั้นจะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และการปรับสมดุลของสารเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย
tab-video วิดีโอ

วิดีโอ

EP.2 รักษาโรคเครียดด้วยตนเอง คุณเองก็ทำได้

VIDEO LENGTH – 3.19 mins

การจัดการความเครียด โรคยอดฮิตสำหรับคนยุคปัจจุบัน​

VIDEO LENGTH – 2.45 mins

การรับมือกับโรคมะเร็ง สิ่งที่สำคัญ​ที่​สุดคือตัวคุณเอง

VIDEO LENGTH – 2.42 mins

การปรับวิธีใช้ชีวิตเพื่อลดความเครียด โดยนพ สันต์ ใจยอดศิลป์ เวลเนส วี แคร์ วันที่ 25 มีนาคม 2564

VIDEO LENGTH – 1.00.37 mins
tab-e-learning บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

เปลี่ยนมารับประทานอาหาร Plant-based whole food แล้วดีอย่างไร

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..