DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

แค้มป์ภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตโรคด้วยตนเอง

มาเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง พร้อมวางแผนมื้ออาหารแบบพืชเป็นหลักที่เหมาะกับตัวเอง กับแค้มป์ภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตโรคด้วยตนเอง (Reverse Weight by yourself Camp) 3 วัน 2 คืน แค้มป์นี้จะเน้นในเรื่องของการลดน้ำหนักที่ถูกวิธี เจาะลึกตั้งแต่กลไกการเกิดโรคอ้วน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต และการรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลัก ที่ใกล้เคียงธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสาธิตทั้งในเรื่องของการออกกำลังกาย การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ไปจนถึงการวางแผนเมนูอาหารโดยนักโภชนาการประจำศูนย์สุขภาพ Wellness We care พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ที่จะช่วงสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำหนักได้สำเร็จ

Previous
Next

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล