DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

ออกกำลังกาย

tab-article บทความ

บทความ

การนอนหลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่น้อยไปกว่าการได้รับประทานอาหารที่ดี ในปัจจุบันพบว่าคนมีปัญหาการนอนหลับหรือนอนไม่พอเพิ่มมากขึ้น อาจเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะทางจิตใจ
โรคความดันเลือดสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการใช้ชีวิต
ในวัยเด็กเราสามารถวิ่งหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว แต่เมื่อถึงวัยทำงานเราจะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ หรือแม้แต่อาการกระดูกลั่น
สุขภาพลําไส้นั้นมีผลโดยตรงต่อสุขภาพองค์รวมของร่างกาย การจะมีสุขภาพลำไส้ที่ดีนั้นไม่เพียงแต่เลือกรับประทานที่ดีเท่านั้น แต่มีการศึกษาว่าการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้สุขภาพลำไส้ดีขึ้นได้
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนสามารถพบได้ในทุกวัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โรคต่าง ๆตามมา เช่น โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง แนวทางในการดูแลสุขภาพภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนคือ การลดน้ำหนัก ในบทความนี้จะบอกถึงการลดน้ำหนักอย่างไรให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการมีสุขภาพดีควบคู่ไปด้วย
การมีกิจกรรมยามว่างที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้ นอกจากจะช่วยรักษาสุขภาพร่างกายและสมองให้แข็งแรง ยังช่วยสร้างความผูกพันและความเพลิดเพลินในชีวิตประจำวัน ไลน์แดนซ์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และมีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุ
tab-video วิดีโอ

วิดีโอ

หมอสันต์ – อาการนอนไม่หลับ

VIDEO LENGTH – 5.01 mins

ดูแลสุขภาพการนอนกับวีแคร์คลินิก

VIDEO LENGTH – 3.23 mins

Exercise we care : EP. 1 ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย

VIDEO LENGTH – 3.00 mins

Exercise we care : EP. 2 Stretching ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

VIDEO LENGTH – 16.30 mins
tab-e-learning บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

เปลี่ยนมารับประทานอาหาร Plant-based whole food แล้วดีอย่างไร

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..

เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์.. เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..เพราะในอาหารจำพวกผักมีสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับร่างกายของมนุษย์..