DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

ออกกำลังกาย

บทความ

บทความ

หลาย ๆ คนตั้งใจที่จะลดน้ำหนัก แต่จะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก นอกเหนือจากความตั้งใจในการลดน้ำหนักแล้ว อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภายในตัวเราเองและภายนอกรอบข้างก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดอีกด้วย
ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแบบเท่าทวีคูณ จากประชากรผู้สูงอายุจำนวน 12.5ล้านคนในปี2564 คาดว่าในอีก20ปีข้างหน้าหรือในปี 2583 จะมีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 20.5 ล้านคน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงของประชากรตอกย้ำให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยนี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวที่นำไปสู่การหกล้ม ทำให้การบาดเจ็บรุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้ โดยส่วนมากสถานที่หกล้มจะเกิดขึ้นภายนอกบริเวณบ้านคิดเป็นร้อยละ 59.8 และพบว่าสาเหตุ 3 อันดับแรกของการหกล้มคือ การสะดุดสิ่งของคิดเป็นร้อยละ33.6 รองลงมาคือการลื่นหกล้มคิดเป็นร้อยละ30.7 และเสียการทรงตัวขณะเปลี่ยนท่าทางคิดเป็นร้อยละ23.2
วิดีโอ

วิดีโอ

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์