DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

คุณสมชาย โพธิวิชยานนท์ หนึ่งในผู้ป่วยเบาหวานขั้นรุนแรง ที่ได้เข้าร่วมแค้มป์ Reverse Disease by Yourself (RDBY) ที่พลิกผันโรคได้สำเร็จด้วยตนเอง! คุณสมชายเล่าว่าเหมือนเป็นการมาชุบชีวิตใหม่ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง จึงอยากแนะนำ แบ่งปัน และให้กำลังใจเพื่อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรค NCDs อื่นๆ

คุณสมชายป่วยเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงและตามมาด้วยโรคความดันโลหิตสูง ลูกๆของคุณสมชายได้แนะนำให้มาเข้าแค้มป์พลิกผันโรคด้วยตัวเอง Reverse Disease by Yourself หรือ RDBY ที่ Wellness We care คุณสมชายจึงได้มาเข้าร่วมแค้มป์ และได้นำความรู้จากการมาเข้าแค้มป์กลับไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการทานอาหาร เป็นแบบวีแกน แล้วต่อด้วยการออกกำลังกายแบบมีวินัย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆ จนทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงอาการป่วยก็ดีขึ้นตามลำดับ