ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้มาฝึกลงมือทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคในด้านต่างๆ โดยมีคุณใบเตย นักโภชนาการและโภชนบำบัดประจำศูนย์สุขภาพ
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางเมก้า วีแคร์ ได้มีการจัดแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง (Good Health by yourself Camp)
เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน ที่ผ่านมา ทางWellness We care ได้จัดแค้มป์พลิกผันโรคด้วยตนเอง Reverse Disease by Yourself (RDBY) 4วัน 3คืน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนสวีแคร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนสวีแคร์ ได้รับมอบรางวัล “The Iconic of Life
แค้มป์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 82 ที่Wellness We care อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแค้มป์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคต่างๆและเรียนรู้วิธีการป้องกันได้อย่างถูกวิธี
โดยผู้เข้าร่วมแค้มป์เป็นผู้บริหารระดับสูงจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 24 ท่าน
เป็นกลุ่มผู้บริหารด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานในด้านต่างๆของศูนย์ไม่ว่าจะเป็น แค้มป์สุขภาพต่างๆ