ข่าวสารและกิจกรรม

เป็นกลุ่มผู้บริหารด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานในด้านต่างๆของศูนย์ไม่ว่าจะเป็น แค้มป์สุขภาพต่างๆ
เป็นแค้มป์ที่ฝึกทักษะการวางความคิด เพิ่มความสงบเย็นในจิตใจ นำพาตัวเองให้ลุดพ้นออกจากความเครียดสะสม โดยมุ่งเน้นไปที่การทำสมาธิ ใช้ความเงียบเข้าไปสังเกตตัวเอง (Observe)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย MEGA We care และ Wellness We care ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยภายหลังจบแค้มป์ ผู้เข้าร่วมแค้มป์สามารถนำทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งในเรื่องของการทานอาหารเพื่อสุขภาพ plant-based , whole food, low fat
ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการดูแลตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ทั้งการบรรยาย การสาธิต การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยใช้ดัชนีชี้วัด 8 ตัวเป็นกรอบในมีสุขภาพดี ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
“งานสุขภาพเต็มร้อย” เป็นกิจกรรมที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เพื่อแสดงความขอบคุณท่านผู้บริจาครายเดือนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง
MEGA We care และ Wellness We care ได้พาพนักงานภายใต้โครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตโรคด้วยตนเอง (Revers Weight by Yourself) จำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรม Club Activities
ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับปัญหามากมายจนเกิดความเครียดสะสม วิตกกังวลหรืออาจมีภาวะซึมเศร้า ทางWellness We care จึงได้จัดทำแค้มป์รีทรีททางจิตวิญญาณเป็นครั้งที่ 31