ข่าวสารและกิจกรรม

Reverse Weight by Yourself เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นสำหรับพนักงานโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรนั้นมีสุขภาพดี ลดอัตราการป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรัง เป็นต้น 
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อฝึกให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตหลังเกษียณแบบ ไม่พึ่งพา เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพและป้องกัน และพลิกผันโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ครอบคลุมทั้งด้านการทานอาหารแบบพืชเป็นหลัก
เป็นแค้มป์ที่จัดขึ้นสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สนใจนำหลักวิชาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ในแค้มป์นี้ ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การฟื้นฟูร่างกายด้วยอาหารแบบพืชเป็นหลัก
เป็นการสัมมนาภายในองค์กรเพื่อสร้างตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์
เป็นแค้มป์ที่จัดทำหลักสูตรสำหรับผู้ป่วยโรค NCDs โดยเฉพาะ เพื่อได้มาเรียนรู้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สร้างกิจวิตรประจำวันแบบใหม่ที่ดีกับสุขภาพของตนเอง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา Wellness We care ร่วมกับ Pranaa ร้านอาหารวีแกนเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมสัมนา Exclusive Lunch Talk ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างเข้าใจ ปรับไลฟ์สไตล์ ทางเลือกใหม่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ
จบไปแล้วกับงาน THAILAND HR TECH 2023 เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน รวมเหล่าองค์กรชั้นนำขึ้นเวทีเสวนาในเรื่องของเทคโนโลยี