ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทาง Wellness We care ได้จัดแค้มป์ รีทรีททางจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat) 4วัน 3คืน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกสมาธิ
เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 16 ท่าน เป็นแค้มป์ที่จัดขึ้นมาสำหรับผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆที่ได้ทั้งความสนุก
การให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพเพื่อการป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเอง เป็นภาระกิจหลักของ Wellness We care Center โดยเราให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนทุกวัย
เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2566 แพทย์หญิงภัควีร์  นาคะวิโร (หมอโบว์)  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำศูนย์สุขภาพ Wellness We care ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในหัวข้อ “การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพหลังติดโควิด”
เวลเนส วีแคร์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Christmas & Happy New year เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน ท่ามกลางพื้นที่สี เขียว ณ ศูนย์สุขภาพเวลเนส วีแคร์ มวกเหล็ก สระบุรี
กิจกรรม “Start Right...Start Life แค้มป์แรกของทารกตั้งแต่ในครรภ์” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565  ณ ตึก Ample Tower Bangna เป็นงานที่จัดขึ้นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะ
แค้มป์สุขภาพดีด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต (lifestyle modification) เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ (NCDs)