DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

Building Corporate Wellness-Lifestyle Modification for Better Health

06 ธันวาคม 2023

294

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้ส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กร และผู้บริหารงานด้าน HR ในหัวข้อ “Building Corporate Wellness-Lifestyle Modification for Better Health” ในงาน HCM Roundtable จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TCLA) ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในงานนี้ พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร และ นพ.พงศ์ภากร ศรธนะรัตน์ แพทย์ประจำศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

.

 

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003