DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

โปรแกรมฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอด

คุณแม่หลังคลอด จำเป็นต้องใส่ใจตัวเองให้มากทั้งการบำรุงเลือด เพื่อทำให้ระบบไหลเวียนในร่างกายเกิดความสมดุล รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบสัดส่วน เพื่อฟื้นฟูร่างกายและสร้างน้ำนมให้กับลูกอย่างเพียงพอ รวมทั้งการออกกำลังที่เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอ และการจัดการด้านอารมณ์

โปรแกรมฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอด (Postnatal Retreat) ที่เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ออกแบบขึ้นมาเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณแม่ได้ฟื้นฟูสุขภาพในทุกๆมิติ คุณแม่จะได้รับประสบการณ์การฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอดด้วยทรีทเมนท์ที่ออกแบบมาเฉพาะ ด้วยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เน้นการบำบัดรักษาด้วยธรรมชาติและสมุนไพร ผสานกับศาสตร์อายุรเวท โภชนบำบัด และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่ช่วยให้คุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ตั้งแต่ฮอร์โมน อารมณ์ จิตใจ และการไหลเวียนของโลหิตให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสงบ จะช่วยให้คุณแม่มีสมาธิกับตัวเอง หากคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่ดี ก็จะส่งผลให้ลูกน้อยเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอารมณ์ดี และมีความสุขด้วย

 

เป้าหมายของโปรแกรม

  • เพื่อให้คุณแม่ได้ฟื้นฟูสุขภาพในทุกๆมิติ ด้วยทรีทเมนท์ที่ออกแบบมาเฉพาะ โดยหลักการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เน้นการบำบัดรักษาด้วยธรรมชาติและสมุนไพร ผสานกับศาสตร์อายุรเวท โภชนบำบัด และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่ช่วยให้คุณแม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก
  • ปรับสมดุลระบบไหลเวียนในร่างกาย
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบสัดส่วน เพื่อฟื้นฟูร่างกายและสร้างน้ำนมให้กับลูกอย่างเพียงพอ
  • การออกกำลังที่เหมาะสมหลังคลอด
  • ลดภาวะเครียดและวิตกกังวลหลังคลอด ปรับสมดุลอารมณ์
  • ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ท่ามกลางธรรมชาติ

 

โปรแกรมนี้เหมาะกับ

  • คุณแม่หลังคลอดหลังคลอดแบบธรรมชาติ
  • คุณแม่หลังคลอดหลังคลอดแบบผ่าตัดคลอด

 

 

 

* รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง วีแคร์คลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล