DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพลำไส้ผู้สูงวัย

ในวัยผู้สูงอายุระบบต่างๆในร่างกายก็จะเสื่อมลงไปตามกาลเวลา บริเวณผนังลำไส้เป็นจุดเปราะบางสำหรับผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาลำไส้อักเสบหรือลำไส้รั่ว ทำให้มีสารพิษออกมาสู่กระแสเลือด มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง จากการที่กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเสื่อมลง เมื่อระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุมีปัญหา ระบบอื่นๆก็มีปัญหาตามไปด้วย  การรับประทานอาหารที่มีกากใยในปริมาณสูงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการขับถ่าย และเป็นอาหารของโพรไบโอติกส์ หรือจุลินทรีย์ดีที่อาศัยอยู่ระหว่างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ซึ่งคอยทำหน้าที่กำจัดสารพิษ สร้างวิตามิน ปรับระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งช่วยในการสร้างและซ่อมแซมผนังลำไส้ให้เป็นปกติ

โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพลำไส้ผู้สูงวัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหาร สร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ด้วยแนวทางการดูแลรักษาแบบองค์รวม โดยบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เน้นการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพลำไส้ด้วยสมุนไพร  ผสานกับโภชนบำบัดด้วยอาหารที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดี ตามหลักโภชนาการพืชเป็นหลัก ไม่สกัด ไม่ขัดสี และไขมันต่ำ ( Plant-Based, Whole Food, Low Fat ) กับเมนูอาหารสุขภาพหลากหลายที่อร่อย สด และสะอาด โดยใช้วัตถุดิบและพืชผักต่างๆที่หลากหลาย  รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆทั้งอายุรเวท และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อคืนความสมดุลให้แก่สุขภาพลำไส้ของคุณ

 
เป้าหมายของโปรแกรม

  • ฟื้นฟูสุขภาพลำไส้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหาร
  • สร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้พร้อมปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ

 
โปรแกรมนี้เหมาะกับ

  • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
  • วัยอื่นๆที่มักมีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือท้องผูกเป็นประจำ

 

* รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง วีแคร์คลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล